Pomiń menu

Konferencja prasowa Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego 30 kwiecień

30 kwietnia 2007 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej (sala nr 282) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach odbyła  się konferencja prasowa Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego.

Podczas konferencji omawiane były:
1) wybrane tematy sesyjne, m.in. z sesji absolutoryjnej,
2) Wizja Strategiczna Gminy Pyrzyce,
3) informacja dotycząca budowy systemu kanalizacyjnego Zlewni Jeziora Miedwie,
4) temat dotyczący zastosowania energooszczędnych systemów „Solar” w ogrzewaniu mieszkań,
5) działania podejmowane w zakresie przystąpienia Pyrzyc do obszaru metropolitarnego miasta Szczecin,
6) omówienie organizacji i przebiegu Pyrzyckich Dni Olimpijczyka,
7) informacja ze spotkania „Młodzież Kontra…” oraz spotkania burmistrza z młodzieżą w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach,
8) przedstawienie propozycji kulturalnych przewidzianych podczas pyrzyckiej „Majówki”, w tym również „III Festiwal Pierogów i Chleba”, w dniach od 01 – 06 maja 2007r.
9) wizyta członka delegatury samorządowców z Ukrainy oraz delegacji strażaków z Jednostki Straży Pożarnej i członków Komisji d.s. Bezpieczeństwa w Korbach,
10) obchody 62 rocznicy Forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w Siekierkach i Gozdowicach.

International Club Kiwanis Pyrzyce