Pomiń menu

Przedłużony termin składania wniosków o dotację!

Ponieważ wielu organizacjom udało się ustalić terminy debat z wójtami/burmistrzami/prezydentami dopiero na II połowę maja, zdecydowaliśmy się PRZEDŁUŻYĆ termin składania wniosków do dnia 31 MAJA.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich organizacji o jak najszybsze (zaraz po zakończeniu debaty i podpisaniu deklaracji)  przysyłanie raportów (z załączonymi deklaracjami) i wniosków o dotację.