Pomiń menu

Debata z prezydentem w Dąbrowie Górniczej już za nami

W dniu 10 maja 2007  roku  o godz. 12. w Dąbrowie Górniczej w Sali Audytorium  Maximum Wyższej Szkoły Biznesu  odbyło się spotkanie Prezydenta miasta z mieszkańcami. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie CIVITAS. W debacie uczestniczyło około 200 osób. Największą grupę stanowiła młodzież: uczniowie szkół ponadgimnazjalnch i studenci, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających  w mieście, osoby reprezentujące środowisko naukowe. Wśród  uczestników debaty byli również przedstawiciele służby zdrowia, oświaty i kultury.

Prezydent w swoim wystąpieniu nakreślił wizję rozwoju miasta w perspektywie   długoterminowej – do roku 2020. Następnie przedstawił swoje plany na czas całej kadencji w postaci pięciu priorytetowych działań oraz  plany pięciu zadań na najbliższy rok.

Kolejnym punktem spotkania była debata prezydenta z mieszkańcami, podczas której  poruszonych zostało wiele ważnych problemów. Uczestnicy mieli również możliwość pisemnego sformułowania pytań, które nasze stowarzyszenie przekazało Prezydentowi celem uwzględnieniu ich przy konstruowaniu zobowiązań  do końcowej deklaracji.

Uroczyste podpisanie deklaracji przez Prezydenta odbyło  w dniu 15 maja 2007 roku.

Stowarzyszenie CIVITAS