Pomiń menu

Samorządy poinformowane o tegorocznej akcji!

Wysłaliśmy dziś list do władz samorządowych wszystkich gmin, z których zgłosili się uczestnicy tegorocznej akcji „Masz głos, masz wybór”. Przedstawiamy w nich organizacje i grupy, które będą realizowały zadania akcji na terenie danej miejscowości. W piśmie przedstawiamy również założenia i cele naszych działań. Mamy nadzieję, że list ten pomoże uczestnikom akcji w nawiązaniu efektywnej współpracy z lokalnymi władzami.

Treść listu można pobrać tutaj.