Pomiń menu

Malbork – podpisana deklaracja

21 maja 2007 r. Burmistrz Malborka, Andrzej Rychłowski wypełnił i podpisał deklarację zawierającą listę problemów, które postara się rozwiązać w trakcie całej kadencji, oraz zadań, które planuje do realizacji na rok 2007. 

 

Za najważniejsze problemy lokalne Andrzej Rychłowski uznał:

 • brak wykształconego centrum miasta Malborka
 • przebudowa ulicy Solnej i zmiana jej funkcji
 • zły stan kamienic zabytkowych w mieście
 • zły stan wody pitnej w mieście
 • brak mieszkań komunalnych i socjalnych 

Do końca kadencji, a więc do roku 2010, burmistrz zamierza rozwiązać te problemy poprzez:

 • budowę deptaku – ul. Kościuszki
 • budowę obiektów – ul. Solnej
 • przebudowę okolic dworca PKP
 • rewitalizację malborskich kamienic
 • stację uzdatniania wody i przebudowę sieci miejskich  

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Malborka mogą spodziewać się m.in.:

 • rozpoczęcia przebudowy centrum miasta (ul. Kościuszki)
 • przebudowy okolic cmentarza
 • rozpoczęcia budowy budynku socjalnego
 • wyremontowania budynku Malbork Welcome Center
 • złożenia uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych

Malborskie Centrum KWADRAT