Pomiń menu

Burmistrz Gminy Żukowo w Baninie

Spotkanie mieszkańców Banina z burmistrzem Gminy Żukowo Albimem Bychowskim, odbyło się 8 maja 2007, w miejscowej  szkole podstawowej. Wydarzenie wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców miejscowości, którzy w liczbie ponad 70 osób szczelnie wypełnili szkolny hol.

Po rozpoczęciu zebrania, głos zabrał burmistrz, który przedstawił zebranym zagadnienia, które zamierza zrealizować w bieżącym roku oraz do końca obecnej  kadencji. Następnie głos zabierali mieszkańcy i podczas debaty okazało się, że  oczekiwania uczestników zebrania w wielu przypadkach mijają się z planami burmistrza.

Końcowym akcentem tego wydarzenia miało być podpisanie przez burmistrza deklaracji zawierającej po 5 zadań, które zobowiązuje się zrealizować w roku 2007 oraz do końca kadencji, jednak w związku mnogością zgłaszanych przez mieszkańców spraw, przesunięto termin podpisania dokumentu o kilka dni. 

Stowarzyszenie przedstawiło panu Bychowskiemu wykaz 24 problemów zgłoszonych przez zebranych,  z prośbą o wybór paru spraw dotyczących naszej miejscowości i umieszczenie ich w zobowiązaniu. W efekcie w deklaracji, oprócz spraw, o których mówił burmistrz, znalazły się zagadnienia dotyczące poprawy komunikacji w Baninie, dodatkowego oznakowania ul. Lipowej oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Pszenną.

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań umieszczonych w deklaracji, podpisanej przez burmistrza Albina Bychowskiego 12.05.2007:

Na rok 2007:

1. Budowa I etapu kanalizacji na ul. Tuchomskiej
2. Rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Księżycowej i Przemysłowej w Baninie
3. Rozpoczęcie budowy ul. Żeglarskiej w Baninie
4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Lotniczej w obrębie skrzyżowania z ul. Pszenna w Baninie
5. Dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych odcinków ul.Lipowej w Baninie , od skrzyżowania z ul. Pszenną do ul. Lodowej

Na całą kadencję 2006-2010:

1. Modernizacja skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Lipową w Baninie
2. Budowa kanalizacji od ul. Tuchomskiej w Baninie do Miszewa
3. Budowa dodatkowego ujęcia wodnego w Baninie
4. Poprawę skomunikowania Banina z Żukowem, Gdańskiem i Gdynią
5. Rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej w Baninie

Stowarzyszenie Przyjaciół Banina