Pomiń menu

"Masz głos, masz wybór" na spotkaniu w Marózie

W miniony weekend w Marózie niedaleko Nidzicy odbyło się VIII Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich. Byliśmy tam obecni.

Promowaliśmy akcję „Masz głos, masz wybór” w piątek, 15 maja, a nasze stoiska w trakcie „kanap tematycznych” i podczas Jarmarku Inicjatyw Wiejskich cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników zjazdu. Namawialiśmy przedstawicieli obecnych w Marózie organizacji do aktywnego angażowania się w naszą akcję – do udziału w niej i do organizowania na swoim terenie działań na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami.

W trakcie spotkania zachęcaliśmy również do włączenia się w kampanię profrekwencyjną koalicji 7 czerwca „Pępek Europy”.

Spotkaliśmy również uczestników naszej akcji. Obecni byli między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Mój Straszęcin, Stowarzszenia Przyjaciół Niewodnicy, Stowarzyszenia GRABO, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenia Kulturowo-Przyrodniczego „Budnicka Tradycja” czy Stowarzyszenia Dolina Warty.

Poniżej zdjęcia: