Pomiń menu

Masz głos on tour: Zielona Góra – 20 maja 2009

 

Koordynatorzy akcji „Masz głos masz wybór” rozpoczęli cykl wizyt u jej uczestników. Pierwszym celem podróży było województwo lubuskie. Na początek dotarliśmy do jednej z jego dwóch stolic – Zielonej Góry. Już kolejny rok nasza akcja jest tam koordynowana przez tamtejszy Bank Żywności. 20 maja byliśmy gośćmi na spotkaniu inaugurującym tegoroczną akcję w tym mieście.

Dwie godziny trwała debata z udziałem opiekunów i uczniów reprezentujących samorządy uczniowskie, których działalność jest głównym tematem tegorocznej akcji prowadzonej przez zielonogórski Bank Żywności. Wśród zaproszonych gości był również Dobiesław Barczyński, ekspert ze Stowarzyszenia Civilitas (które uczestniczyło w akcji „Masz głos, masz wybór” w 2006 roku). Niestety, na spotkaniu, które odbyło się w miejskim Ratuszu, zabrakło przedstawicieli władz samorządowych.

Po spotkaniu udaliśmy się do nowej siedziby współpracującego z Bankiem Żywności Towarzystwa Integracji Społecznej, gdzie dyskutowaliśmy o debacie i o planach działań na dalszą część roku.

Wczesnym popołudniem opuściliśmy miasto, aby udać się jeszcze dalej na Zachód, do gminy Brody. Relacja ze spotkania w tej przygranicznej miejscowości – niebawem.