Pomiń menu

www.kandydaci2009.pl – inicjatywa Stowarzyszenia 61

Stowarzyszenie 61 prowadzi bazę kandydatów do Parlamentu Europejskiego www.kandydaci2009.pl. Portal zawiera informacje o doświadczeniu, poglądach, motywach kandydowania i sposobach kontaktowania się kandydatów z wyborcami. Naszym celem jest dostarczenie wyborcom rzetelnej wiedzy. Zapraszamy wszystkich kandydatów, niezależnie od komitetu wyborczego i miejsca na liście by informowali wyborców o sobie.
Potrzebujemy Waszej pomocy do przekonywania kandydatów, że mają obowiązek powiedzieć kim są. Jako wyborcy chcemy móc zadawać pytania i oczekujemy wiążących odpowiedzi ze strony tych, których mamy wybierać.
 
Do czego zapraszamy organizacje pozarządowe?
Zapraszamy, przekonujcie kandydatów z Waszych okręgów wyborczych, niech czują obowiązek zadeklarowania, co w nadchodzącej kadencji będzie dla nich najważniejsze. Jakie sprawy, które i Was, jako organizacje interesują, są dla nich kluczowe. Jak zamierzają wpływać na problemy regionu? Jak je widzą z perspektywy europejskiej?
1. Sprawdźcie czy kandydaci z Waszego okręgu wypełnili kwestionariusz: http://kandydaci2009.pl/?zakladka=lista-wypelnionych&sortowanie=o.nazwa
 
2. Piszcie do okręgowych sztabów wyborczych, niech nakłaniają kandydatów do odpowiedzi na kwestionariusz: http://kandydaci2009.pl/?zakladka=wybierasz
 
3. W treści maila wklejajcie apel do komitetu wyborczego:
Szanowni Państwo!
Kandydaci z Państwa listy wyborczej nie zadeklarowali jeszcze swoich poglądów i motywów kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Apelujemy do zamieszczenia w publicznym portalu
www.kandydaci2009.pl odpowiedzi na kwestionariusz, do którego wypełnienia zostali zaproszeni.
Kwestionariusz jest adresowany do wszystkich Kandydatów, niezależnie od komitetu wyborczego i miejsca na liście wyborczej. W Kwestionariuszu zawarte są pytania min. o dane biograficzne, motywy kandydowania, poglądy na temat wizji Unii Europejskiej, gospodarki, polityki wewnętrznej i zagranicznej, zmian klimatycznych oraz praw i wolności obywatelskich. Znajduje się w nim także miejsce na wypisanie obszarów, które kandydat na posła uznaje za priorytetowe i którymi chciałby się zajmować po znalezieniu się w Parlamencie Europejskim.
Jako wyborcy chcielibyśmy mieć dostęp do szerokiej informacji na temat tego kim są kandydaci i na tej podstawie podejmować decyzje wyborcze.
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać swój adres e-mail i nr telefonu sztabu wyborczego na adres:
[email protected].
Wyborcy
 
4. Przesyłajcie informację do znajomych, wspólnie motywujcie kandydatów ze swojego okręgu.
 
5. Postępujcie tak do skutku!
 
Jeśli chcesz się do nas przyłączyć napisz do: [email protected]
Więcej na: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/456153.html
 
Zachęcamy, zamieszczajcie banner www.kandydaci2009.pl na swoich stronach!!
 
Dziękujemy, Stowarzyszenie 61