Pomiń menu

Poznaj swoje prawa

Jako mieszkańcy i mieszkanki gmin, dysponujemy konkretnymi prawami, którymi możemy posługiwać się działając na rzecz otoczenia. W poprzednich newsletterach przypomnieliśmy kilka z tych praw, zebranych w Karcie Praw Mieszkańca: mamy między innymi prawo do informacji, prawo wstępu na sesje rady i prawo ich nagrywania, mamy prawo spotkać się z radnymi. Do czego jeszcze mamy prawo?

  1. Masz prawo wyrazić opinię

Polskie prawo przewiduje obowiązek konsultowania z mieszkańcami i mieszkankami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zanim zostanie uchwalony, możesz nie tylko zapoznać się z jego założeniami, ale także wnieść uwagi.

podstawa: art. 11, 17 i 18 Ustawy o planowaniu przestrzennym.

  1. Masz prawo złożyć wniosek

Sugestie zmian i usprawnień w działaniu urzędy można składać w postaci wniosków. Na taki wniosek urząd ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

podstawa: art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

  1. Masz prawo zgłosić skargę

Przedmiotem skargi mogą być wszelkiego rodzaju niedociągnięcia czy błędy po stronie urzędników. Skargi możesz składać do różnych organów, w zależności od tego, kogo dotyczą. Przykładowo: na działania lub zaniechania urzędników gminnych możesz poskarżyć się do ich przełożonego, czyli wójta (burmistrza, prezydenta). Na wójta (burmistrza, prezydenta) możesz poskarżyć się do rady gminy, natomiast na radę gminy do wojewody. Urząd ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Od rozstrzygnięcia skargi nie możesz odwołać sie do sądu.

podstawa: art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego