Pomiń menu

Poznaj swoje prawa

Warto znać swoje prawa. w poprzednich newsletterach przypomnieliśmy wam, że macie między innymi prawo do informacji, prawo wstępu na sesje rady i prawo do ich nagrywania, macie też prawo spotkać się z radnymi. Możecie też wyrażać opinie, składać wnioski i skargi. Poniżej kolejne przysługujące Wam prawa.

  1. Masz prawo odwołać się do sądukarta praw skarga

Jeśli decyzje władz dotyczą bezpośrednio twoich praw lub nakładają na ciebie dodatkowe obowiązki, przysługuje ci prawo zwrócenia się do sądu administracyjnego o sprawdzenie zgodności z prawem wydanych postanowień.

Podstawa prawna: art. 45 Konstytucji RP oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  1. Referendum lokalne

W skrajnych przypadkach można rozważyć lokalne referendum w sprawie przedterminowego odwołania rady gminy/miasta lub wójta/burmistrza/prezydenta. Wystarczy zebrać podpisy 10% dorosłych mieszkańców i mieszkanek gminy. Warto jednak mieć świadomość, że odwołanie to środek zupełnie wyjątkowy – ostateczność. Więcej o referendum lokalnym przeczytać możecie w naszym Słowniczku referendalnym.

Podstawa prawna: Ustawa o referendum lokalnym

Pozostałe prawa, przysługujące wam jako mieszkankom i mieszkańcom, sprawdzić możecie w Karcie Praw Mieszkańca.