Pomiń menu

Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017

Analizy

Ile jest samorządności w polskich samorządach? Czy gminy wywiązały się z obowiązku wprowadzenia uchwał o inicjatywie lokalnej? W których województwach jest największy odsetek gmin, które przyjęły regulaminy konsultacji społecznych? Gdzie mieszkanki i mieszkańcy mogli występować z inicjatywą uchwałodawczą? Czy minioną kadencję władz lokalnych można uznać za udaną pod względem wspierania aktywności obywatelskiej? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziecie w opublikowanym przez nas raporcie "Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017".

Raport „Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Ewę Zielińską i Darka Kraszewskiego (koordynatorów akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego) przy wsparciu grupy studentek i studentów z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – Katarzyny Bajtlik, Julii Bednarek, Pawła Królikowskiego, Barbary Szlakowskiej i Julii Trzcińskiej. Podsumowuje on minioną kadencję władz samorządowych pod względem wspierania oddolnej aktywności obywatelskiej, pokazując, jak wyglądała dostępność trzech narzędzi partycypacji: inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej i możliwości inicjowania konsultacji społecznych zapisanej w regulaminie. Aż 44% procent gmin w Polsce nie zapewnia dostępu do żadnego z tych trzech narzędzi. Wszystkie są obecne jedynie w 4% gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, infografikami przedstawiającymi najważniejsze wyniki badania oraz informacją prasową!