Pomiń menu

Samouczek działania w akcji. Czwarty krok – analizuj informacje i zaplanuj zmiany!

W poprzednich newsletterach podpowiedziałyśmy wam, jak zebrać grupę inicjatywą, potrzebną dla realizacji działania oraz co zrobić, by dowiedzieć się, jak wasze otoczenie oceniają inni mieszkańcy. Zachęciłyśmy także do udziału w spotkaniach regionalnych. Co dalej?

Następstwem zbierania informacji o otoczeniu jest ich analiza i próba poszukiwania rozwiązań. Pamiętajcie, że także na tym etapie powinniśmy współpracować z mieszkańcami i mieszkankami, a także z władzami. Dzięki temu znajdziemy rozwiązania rzeczywiście odpowiadające potrzebom ludzi.

Możliwe, że konsultowanie wyników diagnozy z mieszkańcami i organizowanie spotkań w celu wspólnego znalezienia rozwiązań będzie wymagało więcej energii i czasu niż opracowanie projektu zmian w mniejszej grupie roboczej. Jednak efektem spotkań i wspólnej pracy jest nie tylko twardy rezultat, lecz także podtrzymanie motywacji mieszkańców i mieszkanek do działania i umocnienie ich wiary w to, że faktycznie mają wpływ na swoje otoczenie. Dzięki temu będą bardziej zaangażowani we wprowadzanie zmian.

Analizując zebrane informacje dotyczące problemów lub pomysłów mieszkańców i mieszkanek możemy wykorzystywać rozmaite metody dyskusji. Ważne jest dobre przygotowanie spotkania – choć dobra moderacja niekoniecznie musi prowadzić do konkretnego, założonego efektu, to źle prowadzone spotkanie prawie na pewno skończy się porażką. Jedną z warsztatowych metod pracy jest na przykład World Cafe, podczas której uczestniczki i uczestnicy mogą porozmawiać o problemach wyłonionych podczas wcześniejszego etapu „badań”, bezpośrednio i bardziej dogłębnie. Na czym dokładnie polega World Cafe, a także o innych metodach pracy przeczytać możecie w naszej publikacji Jak rozmawiać z mieszkańcami.

Twardym rezultatem współpracy mieszkańców i władz powinno być opracowanie rozpisanego na kolejne kroki planu działań. W jego ułożeniu pomogą nasi koordynatorzy.

Pierwszy krok a akcji

Drugi krok w akcji

Trzeci krok w akcji