Pomiń menu

Skuteczne partnerstwo – jak to się robi?

Skuteczne partnerstwo – jak to się robi?

Prowadzicie działania lokalne? Jesteście grupą nieformalną i szukacie organizacji, która wesprze was w pozyskiwaniu środków? A może macie już swoją organizację i składacie wniosek, gdzie wymagane jest partnerstwo z innym podmiotem? Podpowiemy o czym warto pamiętać, aby z sukcesem zrealizować projekt w partnerstwie.

1. Poznaj partnera
Konieczne jest poświęcenie czasu na rozmowę o dotychczasowej działalności, poznanie misji i wizji organizacji, rozmowa o wartościach. Nawet jeśli znamy organizację, ufamy osobie, która ją reprezentuje poświęćmy kilka godzin na analizę danych (strona, strona organizacji na Facebooku’u, statut, wycinki prasowe, poprzednie partnerstwa, itp.)

2. Porozumienie
Nawet jeśli nasze partnerstwo dotyczy realizacji małego przedsięwzięcia, to już na etapie składania wspólnego wniosku podpiszmy porozumienie. W takim porozumieniu, zapiszmy kto reprezentuje poszczególne organizacje (realnie, a nie według KRSu, ponieważ możliwe, że w czasie trwania projektu osobami do kontaktu będą wyłącznie koordynatorzy). Rozdzielmy zadania, np. Fundacja Kropka razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta realizuje projekt szkoleniowy dla mieszkańców. W porozumieniu zapisujemy, że Fundacja Kropka odpowiada za rekrutację mieszkańców, wybranie ośrodka szkoleniowego, zapewnienie cateringu, natomiast Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta odpowiada za prowadzących szkolenia, tj. rekrutuje trenerów, podpisuje z nimi umowy, przygotowuje materiały szkoleniowe i przeprowadza ewaluację.
W takim dokumencie możemy wykorzystać następujący zapis: „W przypadku nieotrzymania dofinansowania na wyżej opisane działanie porozumienie ulega rozwiązaniu.”

3. Wspólne działania
Spisanie porozumienia to nie wszystko. Najwięcej konfliktów w czasie realizacji wspólnych przedsięwzięć bierze się z braku informowania siebie nawzajem o postępach, czy trudnościach, dlatego bardzo ważne jest znalezienie czasu – w zależności od skali projektu – na spotkania zespołu zarządzającego. Termin warto ustalać z wyprzedzeniem, tak, aby każdy kto pełni ważną rolę w projekcie mógł w nich uczestniczyć.
Jeśli w naszym partnerstwie powstają projekty architektoniczne, scenariusze zajęć, publikacje, itp. przed ich powstaniem warto określić kto posiada prawa autorskie do w/w rezultatów naszej pracy.

4. Zakończenie współpracy
Niezależnie jak potoczyła się współpraca w czasie projektu, rekomendujemy, aby zespół znalazł chociaż dwie godziny na podsumowanie działań. Będzie to okazja do wspólnego świętowania, wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Autorka: Anna Łukawska-Adamczyk

Tekst został opracowany na podstawie doświadczeń z realizacji działań dla uczestników i uczestniczek Akcji Masz Głos 2016/2017