Pomiń menu

Spotkanie ogólnopolskie w Falentach – relacja

Akcja
Spotkanie ogólnopolskie w Falentach – relacja

W dniach 23-25 listopada 2018 w podwarszawskich Falentach odbyło się ogólnopolskie spotkanie uczestników i uczestniczek akcji Masz Głos. Mieliśmy okazję bliżej się poznać, a także wymienić wiedzą i doświadczeniami.

Zjazd rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Po krótkich spotkaniach integracyjno-organizacyjnych w grupach regionalnych, odbyło się oficjalne powitanie. Katarzyna Rakowska z zespołu akcji Masz Głos opowiedziała krótko o idei akcji oraz o Fundacji im. Stefana Batorego, przez którą akcja jest organizowana. Następnie uczestniczki i uczestnicy wysłuchali krótkich wystąpień na temat tegorocznych wyborów samorządowych.

W pierwszej kolejności głos zabrała Joanna Załuska (dyrektorka programu „Masz Głos, Masz Wybór”, w ramach którego prowadzona jest m.in. akcja Masz Głos) opowiadając o tym, czym tegoroczne wybory różniły się od tych z 2014 roku oraz o wnioskach z akcji „Obserwujemy Wybory”, czyli o przeprowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z koalicją organizacji pozarządowych ogólnopolskiej akcji obserwacji przebiegu wyborów w reprezentatywnej grupie wylosowanych obwodów wyborczych. Wnioski, o których mówiła, dotyczyły zarówno tego, jak nowe przepisy regulujące sposób pracy komisji wyborczych zadziałały w praktyce, jak i samej instytucji obserwatora społecznego, której wprowadzenie umożliwiło monitorowanie wyborów w ten sposób.  

Dr Anna Materska-Sosnowska (politolożka, członkini zarządu Fundacji im. Stefana Batorego) mówiła o tym, co się stało 21 października w kontekście wyników wyborów. Opowiedziała m.in. o tym, w jaki sposób ordynacja wyborcza oraz zasady prowadzenia kampanii zmniejszają szanse niewielkich lokalnych komitetów. Poruszyła także problem wpływu ogólnopolskich podziałów politycznych na samorządy i schodzenia partyjnych konfliktów na coraz niższe szczeble.

Głównym tematem wypowiedzi ostatniego prelegenta – Dariusza Kraszewskiego (koordynatora regionalnego akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego) – była istotna rola pierwszych miesięcy funkcjonowania władz nowej kadencji w kontekście działań podejmowanych przez uczestników i uczestniczki akcji Masz Głos. Mówił on o tym, że okres powyborczy to czas, w którym warto nawiązać kontakty z radnymi i próbować przekonywać ich do swoich pomysłów – żywa jest jeszcze pamięć o obietnicach wyborczych, a ponadto nowe osoby w organach władz samorządowych zazwyczaj bywają bardziej otwarte na współpracę oraz kontakt z mieszkańcami i mieszkankami. Podkreślał też, że nie warto z tym czekać, gdyż w ciągu najbliższych tygodni uchwalane będą w gminach budżety na przyszły rok, a często to w dużej mierze od nich zależy możliwość realizacji oddolnych inicjatyw.

Później głos został przekazany uczestnikom i uczestniczkom akcji. W nawiązaniu do wypowiedzi panelistek i panelisty, poszczególne osoby dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Podczas dyskusji pojawiło się wiele ciekawych wątków, a jej cennym elementem była wielość perspektyw – wśród osób zabierających głos były zarówno takie, które kandydowały w wyborach jako lokalne komitety (do akcji dołączyły później), takie, które brały udział w akcji obserwacyjnej, jak i takie, które zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych. Dyskusja mogłaby trwać jeszcze bardzo długo, ale napięty program zjazdu nie pozwalał na przekraczanie ram czasowych. Na koniec części powitalnej Hanna Szubert-Bień z zespołu akcji Masz Głos, opowiedziała o programie zjazdu i najważniejszych kwestiach organizacyjnych.

Wieczorem, po kolacji, uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość poznania się w mniej oficjalnych okolicznościach. We wspólnych przestrzeniach centrum konferencyjno-szkoleniowego w Falentach rozmowy trwały do późnych godzin. Była także okazja do wspólnych tańców, zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, oznaczenia na mapie Polski swojej miejscowości, czy dzielenia się swoimi sukcesami i pomysłami na „interaktywnej tablicy” przygotowanej przez Stowarzyszenie Polites.

Sobota była najbardziej aktywnym dniem. Po śniadaniu rozpoczęły się warsztaty tematyczne – każda osoba mogła wybrać któryś z pięciu warsztatów przygotowanych przez koordynatorki i koordynatorów regionalnych akcji.

Anna Graczyk i Szymon Osowski ze Stowarzyszenia Polites przygotowali warsztat „Gmina moich marzeń” oparty na metodzie kształcenia demokratycznego Betzavta. Był on okazją do zobaczenia, jak różne perspektywy i pomysły na siebie wpływają i co zrobić, by zbliżyć się do realizacji swoich marzeń i planów związanych z rozwojem gminy.

Warsztat Grzegorza Wójkowskiego ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides poświęcony był zagadnieniu diagnozy lokalnej i temu, jak możemy wykorzystać w niej techniki używane w konsultacjach społecznych. Osoby uczestniczące w szkoleniu uczyły się narzędzi, za pomocą których mogą lepiej dotrzeć do swojej społeczności i odkrywać jej potrzeby.

Anna Dąbrowska i Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homo Faber przeprowadzili warsztat o „niewidzialnych mieszkańcach”, czyli o osobach, których na co dzień nie dostrzegamy w naszych działaniach, o mechanizmach, które sprawiają, że trudno dotrzeć do pewnych grup oraz o wykluczeniu, z którego często nie zdajemy sobie sprawy.

Warsztat Iwony Janickiej z Fundacji Aktywności Lokalnej dotyczył natomiast kwestii związanych z budżetem gminy: skąd gmina czerpie dochody, na co wydaje pieniądze, kto i w jaki sposób o tym decyduje oraz jak jako mieszkańcy i mieszkanki możemy na to wpływać.

Ewa Zielińska i Dariusz Kraszewski z Fundacji im. Stefana Batorego przygotowali natomiast warsztat „Przestrzeń do zmiany”, podczas którego można było się dowiedzieć, jak tworzyć miejsca sprzyjające dobrym relacjom w społecznościach i odpowiadające na potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Po obiedzie przyszedł czas na spotkania w grupach regionalnych. Była to okazja, by lepiej poznać innych aktywistów i aktywistki ze swojej części Polski, wymienić się doświadczeniami, podyskutować o swoich pomysłach oraz wspólnie z koordynatorami zaplanować działania na kolejne miesiące.

To nie koniec aktywności tego dnia. Wieczorem odbył się wykład Szymona Osowskiego poświęcony Artykułowi 7. Konstytucji RP (dla nie pamiętających treści, przypominamy: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”). Wykład stał się punktem wyjścia do żywej dyskusji, która była skupiona głównie na sprawach transparentności działania lokalnych władz i zasad dostępu do informacji publicznej (m.in. możliwość nagrywania obrad komisji). Po wykładzie można było jeszcze wziąć udział we wspólnym oglądaniu filmu oraz miło spędzić czas na długich wieczornych rozmowach.

W niedzielę odbył się drugi blok warsztatów tematycznych – taki sam jak w sobotę, więc była szansa na wzięcie udziału w dwóch z pięciu warsztatów. A po warsztatach przyszedł czas na ostatni podczas zjazdu wspólny posiłek, pożegnanie się i powroty do domów…

Dla nas – zespołu akcji Masz Głos – zjazd w Falentach był niezwykłym doświadczeniem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły w udział w spotkaniu. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej energii i zaangażowania. Mamy nadzieję, że podobnie jak my, dobrze będziecie wspominać to spotkanie i że wróciliście z Falent pełni inspiracji i energii do dalszych działań. Dziękujemy!

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania ogólnopolskiego w Falentach 2018