Pomiń menu

Do 30 czerwca należy umieścić sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Drogie Uczestniczki, Drodzy Uczestnicy! Zgodnie z harmonogramem akcji, do 30 czerwca 2013 roku należy zamieścić na stronie www.maszglos.pl sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania w ramach akcji!