Pomiń menu

Sprawozdania końcowe

Przypominamy, że w piątek 30 listopada upływa termin przekazywania sprawozdań końcowych z tegorocznych działań! Sprawozdania należy dodawać do aktualności na www.maszglos.pl Podzielcie się swoimi sukcesami!