Pomiń menu

Stowarzyszenie 5 plus wprowadza budżet obywatelski i aktywizuje nieaktywnych

Stowarzyszenie 5 plus założyła w 2008 roku grupa zapalonych mieszkańców Pruszkowa, którzy chcą działać na rzecz swojego miasta wciągając do tego całą społeczność. W tym roku postanowili doprowadzić do wprowadzenia w Pruszkowie budżetu obywatelskiego. Skorzystali przy tym ze specjalistycznego wsparcia, jakie grupom takim jak ich Stowarzyszenie daje uczestnictwo w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Działania wokół budżetu stowarzyszenie zaczęło od przekonania do swojego pomysłu władz miasta, które, choć początkowo nie przejawiały dużego entuzjazmu, po namowach zaangażowały się w działania. Ideę budżetu zaprezentowało na nadzwyczajnych posiedzeniach komisji prawa, nawiązana została wówczas współpraca między Radą Miasta a stowarzyszeniem oraz wspierającą je Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzięki wsparciu zastępcy prezydenta miasta oraz radnego przychylnych idei budżetu, rada miejska powołała do życia doraźną Komisję ds. przygotowania warunków do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Pruszkowie, która w trakcie dziesięciu spotkań wspólnie ze Stocznią i stowarzyszeniem wypracowała regulamin budżetu obywatelskiego w Pruszkowie.
Poza członkami stowarzyszenia, specjalistami ze Stoczni oraz radnymi i urzędnikami do działań włączyły się także lokalne organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy, Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, ZHP) oraz inni mieszkańcy. Regulamin wypracowany został w sposób partycypacyjny – posiedzenia komisji otwarte były dla każdego chętnego, a mieszkańcy mogli zabierać głos na równi z członkami komisji. Łącznie w prace nad regulaminami i w prace komisji zaangażowanych było prawie 40 osób, z czego większość stanowili mieszkańcy nie będący radnymi ani reprezentantami organizacji pozarządowych, którzy w dużej mierze nie brali wcześniej aktywnego udziału w życiu społecznym miasta. Wychodząc ze swoimi działaniami do jeszcze szerszego grona mieszkańców stowarzyszenie zebrało prawie 200 ankiet dotyczących problemów, z jakimi borykają się pruszkowianie w swoim miejscu zamieszkania. Prowadziło także akcję promocyjną dotyczącą budżetu obywatelskiego: obsługiwało stanowisko informacyjne podczas lokalnych imprez oraz dystrybuowało publikacje akcji Masz Głos, Masz Wybór.
Dzięki wysiłkom stowarzyszenia oraz otwartości władz budżet obywatelski został wprowadzony, udało się także wygospodarować środki na materiały promocyjne (budżetowi obywatelskiemu poświęcono na przykład cały numer informatora miejskiego dostarczanego do wszystkich adresów w mieście, opracowano grafiki, dystrybuowano ulotki i plakaty, ruszyła strona internetowa). Urzędnicy – członkowie komisji ds. budżetu obywatelskiego odwiedzą lokalne imprezy, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wypytać o procedury dotyczące składania projektów lub głosowania. Planowane jest nawet specjalne szkolenie dla osób planujących złożenie projektów.