Pomiń menu

Sylwetki nominowanych do Nagrody Super Samorząd 2012

Już w piątek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczysta gala, podczas której ogłoszona zostanie lista laureatów Nagrody Super Samorząd 2012! Tutaj można zapoznać się z opisami nominowanych samorządów i ich tegorocznych działań w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Nominowanych wyłonili koordynatorzy tegorocznych zadań: Ewa Stokłuska (zadanie Naprawmy to, [email protected], 22 100 55 94), Dorota Michalska (zadanie Wspólna przestrzeń, [email protected], 691 382 690), Agnieszka Podgórska (zadanie Fundusz korkowy, [email protected], 22 844 73 55), Karol Mojkowski (zadanie Fundusz sołecki, [email protected], 22 844 73 55), Iwona Ciećwierz i Anna Łukawska (zadania Dostępne sesje rady i Dostępni radni, [email protected], [email protected], 22 556 82 61, 22 556 82 56) oraz zespół programu Masz Głos, Masz Wybór: Joanna Załuska, Magdalena Pieczyńska i Olga Skarżyńska ([email protected], 22 536 02 62).

Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej Gali 1 marca w Pałacu Prezydenckim. Laureaci zostaną wybrani przez jury w składzie: Ewa Barlik (Dyrektorka Stowarzyszenia Gazet Lokalnych), Aleksander Smolar (Prezes Fundacji im. Stefana Batorego), Zbigniew Pełczyński (Prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów).

Bielsko-Biała

Czy wiesz, jak działa nasze miasto – na co gmina przeznacza pieniądze z funduszu korkowego?

Fundacja Pozytywnych Zmian przeprowadziła monitoring funduszu korkowego – udało się zebrać sporo informacji, dokumentów, przeprowadzić wywiady. Na podstawie tego zorganizowano debatę z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Działania doprowadziły do korekty wydatkowania funduszu korkowego już na rok 2013. Uzyskano deklarację Naczelnika , że do września 2013 roku będą miały miejsce konsultacje Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok, dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, z poinformowaniem ich o tego typu działaniach i spotkaniach (czego wcześniej nie praktykowano).

CHWASZCZYNO, gm. Żukowo

Rada Sołecka to ważny organ doradczy

Współpraca z władzami gminy przy organizacji spotkań na temat wprowadzenia funduszu sołeckiego przebiegała w sposób prawie modelowy i może być uznana za przykład wysokiej kultury rozmowy na tematy związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. W licznych spotkaniach wzięli udział wójt gminy, skarbnik gminy, przewodniczący rady gminy oraz radni i zaproszeni mieszkańcy. Widoczne było duże zaangażowanie władz gminy we współpracę z aktywną radą sołecką. Wymiernym efektem jest wykazania przydatności organu doradczego sołectwa jakim jest rada sołecka. W gminie Żukowo postanowiono, że fundusz dla jednostek pomocniczych oparty będzie nadal o ustawę o samorządzie gminnym.

Czerwonak

Mieszkańcy zgłaszają problemy zaobserwowane w najbliższym otoczeniu

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak prowadzi odsłonę serwisu Naprawmyto.pl w Czerwonaku. Robi to w porozumieniu z władzami miasta i licznymi instytucjami, które otrzymują powiadomienia o alertach oraz niemal na bieżąco rozwiązują zgłaszane problemy. Narzędzie udostępniono na oficjalnej stronie Urzędu Gminy, a promuje się je z wykorzystaniem urzędowych kanałów komunikacji. Mieszkańcy doceniają serwis – nie tylko zbiera on ich pozytywne recenzje, ale jest też często przez nich wykorzystywany. Uczestnikom akcji udało się zaangażować w nią instytucje pozagminne – np. nadleśnictwo, dzięki czemu serwis ma bogate zaplecze instytucjonalne i może rozwiązywać różnorodne problemy. Dzięki dobrze zaplanowanym i egzekwowanym zasadom współpracy, poziom rozwiązania zgłaszanych spraw utrzymuje się na poziomie ok. 60%, a samorząd zagwarantował środki na dalsze prowadzenie serwisu w 2013 rok.

Dąbrowa Zielona

Wspólnie gospodarują wspólną przestrzenią

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” i władze samorządowe Dąbrowy Zielonej zapytali mieszkańców czego im brakuje w najbliższym otoczeniu. Podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że najwyższy priorytet powinno mieć zagospodarowanie terenu wokół boiska. W czasie kolejnych otwartych spotkań, ustalono, jak powinien wyglądać teren przyległy do boiska, jak go wyposażyć, i jakie zasady współużytkowania ustalić. Zadbano, by w dyskusjach brali udział mieszkańcy w różnym wieku, reprezentujący odmienne potrzeby i wizje. Wypracowano konsensus. Następnie zabezpieczono środki finansowych na zrealizowanie planów. Mieszkańcy na inwestycję przeznaczyli część funduszu sołeckiego, również w budżecie gminy znaleziono rezerwy. Skuteczność prac nad terenem wokół boiska przekonała wszystkich, jak owocna może być współpraca mieszkańców z władzami. By ją jeszcze ułatwić Urząd Gminy ujednolicił adresy e-mail. Aby łatwo było je zapamiętać wszystkie adresy są zbudowane według wzoru: imię[email protected].

Jelenia Góra – Sobieszów

Na co idą gminne fundusze pozyskiwane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Jeleniogórski Zespól Aktywności Społecznej przeprowadził monitoring „Funduszu korkowego”, m.in. opracowano i przeprowadzono ankietę na temat znajomości przez mieszkańców problemów alkoholowych. Sporządzono raport, do którego władze miasta nie wniosły zastrzeżeń. 9 listopada zorganizowano spotkanie podsumowujące monitoring i prezentujące raport, podczas którego licznie przybyli mieszkańcy mogli na bieżąco zgłosić swoje uwagi oraz postulaty dotyczące profilaktyki nałogów. Współpraca z władzami samorządowymi układała się dobrze. Na spotkanie, na którym prezentowano raport przybyli przedstawiciele urzędu, którzy aktywnie dyskutowali i omawiali wnioski oraz rekomendacje płynące z monitoringu.

Krosino, gm. Grzmiąca

Trzeba dawać dobry przykład

Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Krosinie we współpracy z Urzędem Gminy Grzmiąca rozpoczęły proces konsultacji dotyczących procesu wyodrębniania i decydowania o sposobie wykorzystania funduszu sołeckiego. By tę jednak niełatwą tematykę przybliżyć mieszkańcom całej gminy, społecznicy we współpracy z Urzędem zorganizowali dwa festyny: w Radomyślu oraz w Krosinie. W pierwszym udział wzięło 90% mieszkańców wsi. Łącząc przyjemne z pożytecznym, podczas zabawy zachęcano mieszkańców do zaangażowania się w proces współdecydowania o wydatkowaniu funduszu sołeckiego w 2013 roku. Już wiadomo – powstanie boisko. Pierwsze prace z przygotowaniem terenu udało się zakończyć jeszcze w minionym roku. W bieżącym, wyodrębniony fundusz sołecki sfinansuje dalsze prace. Wsparcie obiecał Urząd Gminy. Przy okazji boiska, rozpoczęto budowę zaangażowanej społeczności.

Lublin – Wieniawa

Lubelscy ojcowie zmieniają osiedle, dla dzieci

W lubelskiej dzielnicy Wieniawa stał zaniedbany, stary plac zabaw. Pewnego dnia grupa miejscowych ojców – od teraz znana jako Grupa Nieformalna „Plac Zabaw Generała Sowińskiego” – postanowiła coś z tym zrobić… We współpracy z władzami samorządowymi dzielnicy zorganizowali kilka spotkań, podczas których ustalili, kto poza nimi i ich dziećmi chciałby korzystać z placu zabaw. Okazało się, że na plac bardzo chętnie przychodziliby również seniorzy gdyby tylko został przystosowany do ich potrzeb. Każde kolejne spotkanie przynosiło nowe informacje i pomysły. Akcją zainteresowały się władze miasta. Już wiadomo, że w przyszłym roku magistrat sfinansuje realizację pomysłu. Jakiego? – jeszcze nie wiadomo, w toku dyskusji zrodziły się bowiem aż trzy koncepcje przebudowy placu. Ale nie jest to problem – mieszkańcy nauczeni dialogu i współdecydowania o otaczającej ich przestrzeni, zorganizowali lokalny plebiscyt. Wkrótce w skrzynkach pocztowych znajdą karty do głosowania.

Malin, gm. Wisznia Mała

W Malinie to dzieci decydują, o tym co można a czego nie można na nowym placu zabaw

Najpierw podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy postanowili, że we wsi powstanie nowy plac zabaw. Następnie Grupa Odnowy Wsi Malin przeprowadziła ankiety wśród dorosłych mieszkańców – pytano o wizję placu. Wysłuchano też opinii dzieci. W końcu to one głównie będą tam spędzać czas! Najmłodsi mogli narysować swój wymarzony plac, a ich pomysły zostały przeanalizowane. Mieszkańcy kilkukrotnie dyskutowali, jak uwzględnić potrzeby licznych użytkowników wspólnej przestrzeni. Podczas jednego ze spotkań, dzieci zasugerowały, że obecny regulamin placu zabaw jest zbyt restrykcyjny i oderwany od rzeczywistości. Chciały stworzyć nowy. Propozycja została przyjęta i najmłodsi razem z dorosłymi znowelizowali spis zasad. Plac zabaw, na którym nie będą obowiązywały zbędne zakazy powstanie jeszcze w tym roku.

Marki

W Markach najskuteczniej usuwają zgłaszane przez mieszkańców usterki

Stowarzyszenie Grupa Marki 2020 prowadzi lokalną odsłonę serwisu Naprawmyto.pl. Współpraca z zakresie jego prowadzenia układa się wzorowo – serwis jest zsynchronizowany z systemem monitoringu miejskiego, co oznacza że wszystkie powiadomienia o alertach na bieżąco trafiają do właściwych instytucji i służb miejskich. Dzięki temu na mapie Marek w serwisie nie „wiszą” żadne otwarte alerty – wszystkie zgłoszenia od razu są komentowane lub kierowane do naprawy. Marki mogą się pochwalić najwyższa w całym serwisie skutecznością załatwiania zgłoszeń serwisu – 67% naprawionych usterek i kolejne 18% w trakcie załatwiania. Serwis był promowany na lokalnych forach internetowych i mediach, dzięki czemu zyskał kilkudziesięciu aktywnych użytkowników. Warto zaznaczyć, że władze miasta bardzo poważnie potraktowały zaproponowany przez społeczników model współpracy i konsekwentnie wywiązują się z obietnicy reagowania na problemy zgłaszane w serwisie.

Olsztynek

Młodzieżowa Rada Miejska we współpracy z władzami samorządowymi ułatwia mieszkańcom kontakt z radnymi miasta

Przeprowadzona przez Młodzieżową Radę Miejską ankieta pokazała, że mieszkańcy chcą kontaktować się z radnymi miasta, jednak nie zawsze potrafią do nich dotrzeć. Aby ułatwić to zainteresowanym, na stronie www.olsztynek.pl utworzono system indywidualnych zakładek, w których każdy radny mógł umieścić dane kontaktowe oraz informacje na temat miejsca oraz godzin pełnienia dyżurów. Z myślą o osobach stroniących od Sieci, informacje o terminach dyżurów wydrukowano też na jaskrawo-pomarańczowych plakatach i rozmieszczono w najbardziej uczęszczanych punktach miasta. Młodzieżowa Rada przeprowadziła też zajęcia o tematyce samorządowej dla najmłodszych – dzieci ze szkół zostały zaproszone do zwiedzania Urzędu Miasta podczas dnia otwartego.

Płużnica

Plaża nad jeziorem dla wszystkich

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że należy coś zmienić na plaży nad jeziorem w Ostrowie. Zaniedbana i zaśmiecona, nie zachęcała do odwiedzin. A przecież można by tam robić tyle ciekawych rzeczy…! Sprawę w swoje ręce wzięli radni Młodzieżowej Rady gminy Płużnica. Najpierw posprzątali plażę, a następnie zorganizowali kilka spotkań podczas, których mieszkańcy w różnym wieku i o różnych potrzebach dyskutowali o tym, co zrobić, by miejsce stało się przyjazne dla wszystkich mieszkańców okolicy. Pomysły mieszkańców i skuteczne działania Młodzieżowej Rady zachwyciły przedstawicieli współpracującej z Płużnicą gminy Hagen z Niemiec, którzy obiecali podarować plaży nowy sprzęt sportowy. Wójt gminy doceniając działania Rady zaprosił ją do dalszej ścisłej współpracy.

Sułkowice, gm. Iwanowice

Cudnie nad cudownym źródełkiem św. Kingi

Zaczęło się od wspomnień mieszkańców. Pamiętali, że okolice cudownego źródełka Św. Kingi były kiedyś pięknym miejscem odpoczynku, spacerów, pikników i spotkań. Tymczasem w 2012 roku zapomniany park straszył ciemnością i śmieciami. Już w przyszłym roku zostanie całkowicie przebudowany dokładnie tak jak zażyczyli sobie tego mieszkańcy wsi. Podczas kilku spotkań starsi mieszkańcy opowiadali młodszym, jak pięknie było kiedyś i wspólnie planowano, że niedługo znów tak będzie. Szkic koncepcji wypracowanej przez mieszkańców został rozrysowany przez ochotnika architekta. Okolice źródełka zostały wspólnymi siłami posprzątane. Dzięki współpracy z władzami porządki ułatwiła wypożyczona koparka! Mieszkańcy we współpracy z władzami samorządowymi przygotowali plan przebudowy i odłożyli na nią środki z budżetu gminy.  Już w 2013 roku ruszą prace i mieszkańcy będą mogli na nowo cieszyć się urokliwym źródełkiem Św. Kingi!

Stare Miasto

O gminnych sprawach w piknikowej atmosferze

Gdzie można spotkać radnych gminy i z nimi porozmawiać? Już nie tylko w urzędzie i innym oficjalnym otoczeniu, ale również na festynach. W gminie Stare Miasto członkinie Koła Gospodyń Wiejskich we współpracy z władzami samorządowymi przekonały mieszkańców i radnych, że sprawny dialog wszystkim się opłaci – pomoże rozwiązywać lokalne problemy. Dziś z radnymi – „na luzie” – porozmawiać można m.in. podczas dożynek, Nocy Świętojańskiej i Dni Staromiejskich. Radni, by każdy mógł ich łatwo rozpoznać, zakładają wtedy koszulki z dużym napisem „Jestem radną” i „Jestem radnym”. W gminie Stare Miasto porozmawiać z radnymi można nie tylko od święta. Mieszkańcy mogą odnaleźć ich adresy e-mail na stronie www.stare-maisto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Adresy łatwo zapamiętać, stworzone zostały według wzoru: [email protected]

Świętochłowice

Krok po kroku i… dialog kwitnie

W Świętochłowicach zorganizowano cykl spotkać z radnymi w bibliotekach – w każdej z dzielnic mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych mieli szansę porozmawiać na temat wprowadzenia w mieście budżetu obywatelskiego. Przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, który był konsultowany z grupą radnych. Zebrano 335 podpisów mieszkańców pod projektem uchwały. Następnie został on złożony razem z petycją i listą podpisów do urzędu miejskiego. Prezydent podjął decyzje o wprowadzeniu tego, jako swojego zarządzenia. Ogłaszał to w czasie spotkań z mieszkańcami w październiku i listopadzie. Ponadto Fundacja wydała kalendarz, na którym umieszczono adresy e-mail wszystkich radnych. Środki na jego projektowanie i druk zostały przekazane przez lokalnych przedsiębiorców, którzy również dystrybuowali go w swoich sklepach i lokalach gastronomicznych.

Tczew

Lokalne media wspierają kontaktach przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami miasta.

Fundacji Pokolenia we współpracy z władzami samorządowymi organizowała spotkania z Prezydentem Miasta na antenie lokalnych mediów: Telewizji Tetka i Radia Fabryka. Regularnie, co miesiąc na antenie Radia Fabryka przeprowadzany był wywiad z prezydentem, który następnie retransmitowała Telewizja Tetka. Audycje odbywały się z uczestnictwem słuchaczy. Każdy mógł przysłać swoje pytania e-mailem lub za pośrednictwem komunikatora internetowego. Telewizja Tetka emitowała również retransmisje z sesji Rady Gminy, a Fundacja Pokolenia dbała o to by materiały dźwiękowe z każdej z nich pojawiały się w Internecie.

Turośń Kościelna

Terenowe sesje Rady Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy we współpracy z władzami samorządowymi gminy Turośń Kościelna wprowadzili nowe sposoby kontaktowania się mieszkańców z radnymi. Ich dyżury odbywają się już nie tylko w urzędzie, ale również podczas imprez lokalnych, jak na przykład „Dzień konia na Podlasiu” i „Sąsiedzkie spotkania mieszkańców”. Od czasu do czasu sesje Rady Gminy przenoszone są do mniejszych miejscowości na terenie gminy, jedna z nich odbyła się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkaniami z przedstawicielami władz, wprowadzono również ułatwienia w kontaktowaniu się z radnymi drogą elektroniczną. W gminie Turośń Kościelna ujednolicono adresy poczty elektronicznej radnych, według wzoru [email protected]). Do radnych można również napisać, wykorzystując zamieszczony na stronie www.turosnkkoscielna.pl formularz kontaktowy.

Zamość

Mieszczanie w działaniu

Stowarzyszenie „Projekt-Europa” uruchomiło i wciąż prowadzi zamojską odsłonę serwisu Naprawmyto.pl. Robi to w oficjalnym porozumieniu z władzami miasta i we współpracy z licznymi instytucjami. W działania wokół portalu zamosc.naprawmyto.pl włączyły się lokalne służby – pod serwis podpięte są adresy e-mail Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, kilku wydziałów Urzędu Miasta, które odpowiadają na zgłoszenia i są w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem. Zorganizowano także debatę podsumowującą zadanie, w trakcie której dyskutowano z mieszkańcami nad możliwościami ich większego włączania się we współdecydowanie o rozwoju Zamościa. Włożono bardzo dużo wysiłku w dopasowanie narzędzia Naprawmyto.pl do potrzeb miasta i zadbano o zbudowanie szerokiej bazy instytucji powiadamianych o alertach zgłaszanych w serwisie. Stowarzyszenie szeroko promowało serwis m.in. wśród seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zgierz

Blaski i cienie partycypacji społecznej w Zgierzu

Fundacja „Twórczy Aktywni” przeprowadziła monitoring funduszu korkowego oraz zorganizowała spotkanie pt. „Blaski i cienie partycypacji społecznej”. Spotkanie stało się pretekstem do dyskusji o roli mieszkańców w procesie decydowania o sprawach miasta, było też płaszczyzną budowania i rozwijania wzajemnych relacji między społecznością lokalną a władzami miasta. Podsumowano na nim wyniki monitoringu i dyskutowano o profilaktyce oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Przedstawiono rekomendacje, z których część uwzględniono już w programie na 2013 rok. Po przeprowadzeniu monitoringu zespół złożony z Pełnomocnik ds. Młodzieży, Przewodniczącej MKRPA, Przewodniczącego Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP” przygotował projekt nowego „Miejskiego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2013”.