Pomiń menu

Nagrania ze szkolenia online „Obywatel i środowisko”

Nagrania ze szkolenia online „Obywatel i środowisko”

Szkolenie online (webinarium) w ramach akcji Masz Głos odbyło się w czwartek 16 marca o godzinie 19.00.

Podczas szkolenia omówiliśmy następujące tematy:
Zieleń miejska:
– aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej,
– co mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń,
– pomnik przyrody – jedna z form ochrony drzew.

Odpady:
– jakie są zasady gospodarki odpadami ,
– jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach,
– jak zlikwidować dzikie wysypisko.

Powietrze:
– czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są tak groźne- co władze gminy mogą i muszą w kwestiach dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
– co można zrobić aby poprawić jakość powietrza,
– kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych,
– jak reagować gdy sąsiedzi palą śmieci.

Tutaj możesz pobrać PREZENTACJĘ przygotowaną i omawianą podczas szkolenia przez Danielę Grzesińską [.ppt]

Prowadzenie:
Daniela Grzesińska – jestem przyrodnikiem z wykształcenia i pasji. Od wielu lat współpracuję z warszawskimi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.  Od 4 lat współtworzę Fundację alter eko, której działania skupiają się wokół zagadnień związanych z gospodarką odpadami, głównie w nurcie zero waste, oraz zielenią miejską. Aktualnie, najważniejszym dla mnie tematem jest ochrona drzew, oraz działania związane z podnoszeniem standardów nowych nasadzeń.
Dariusz Kraszewski– jestem ekspertem programu Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmuję się kwestiami dotyczącymi partycypacji mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania władz samorządowych. Jestem autorem programu Laboratorium Monitoringu Budżetu i współtwórcą programu Budżet obywatelski realizowanych przez Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Prowadzę badania i spotkania w gminach.

Cykl webinariów organizujemy wspólnie z http://wszechnica.org.pl/

Udział w webinarium był bezpłatny. Szkolenie trwało ok. 90 minut.