Pomiń menu

To oni samorządzą!

Fundacja Batorego ogłasza nominacje do nagrody Super Samorząd 2012, przyznawanej za skuteczną współpracę mieszkańców i władz lokalnych. Nagrodzie patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Była niewielka wieś, a na jej skraju zaśmiecony jar. Byli mieszkańcy. Młodzi potrzebowali miejsca romantycznych westchnień, starsi – ławek, by siąść i odpocząć. Była też zapomniana legenda o cudownym źródełku św. Kingi i wola działania. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, sąsiedzi uporządkowali zaniedbany teren i wspólnie przygotowali projekt jego zagospodarowania. Potem namówili burmistrza i radę gminy, by zapewniła finansowanie inwestycji. Udało się! Już wiosną licząca niespełna 100 domów wieś doczeka się własnego parku z cudownym źródełkiem (Sołectwo Sułkowice, Małopolska).

A historii owocnej współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi, było w minionym roku więcej. Do akcji Masz Głos, Masz Wybór przystąpiło niemal 170 formalnych i nieformalnych grup z terenu całego kraju. Każda miała własny cel.

W ramach zadania Wspólna przestrzeń – mieszkańcy decydowali jak zagospodarować najbliższe otoczenie. W tym roku największym zainteresowaniem aktywnych obywateli cieszyła się kwestia placów zabaw i boisk.

Zadanie Naprawmy to! również pozwalało zaangażować się mieszkańcom na rzecz ich otoczenia, ale w inny sposób. Uczestnicy akcji, namówiwszy do współpracy lokalne władze, uruchamiali serwis www.naprawmyto.pl – system prostego powiadamiania właściwych służb o zauważonych przez mieszkańców problemach, np. dziurach w jezdni, porzuconych śmieciach, wandalizmie.

Pracy analitycznej wymagała natomiast realizacja diagnozy wydatkowania tzw. funduszu korkowego czyli pieniędzy pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki te powinno się przeznaczać na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii. Uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór na podstawie m.in. analizy dokumentów, wywiadów i obserwacji formułowali w tym zakresie rekomendacje dla miejscowych włodarzy.

W ramach zadania Fundusz sołecki  uczestnicy propagowali wiedzę na temat funduszu sołeckiego i procedur z nim związanych. Ich rolą było również przygotowanie zebrania wiejskiego, podczas którego mieszkańcy decydowali, na co wydać pieniądze pochodzące z tegoż funduszu.

Dwa zadania – Dostępni radni oraz Dostępne sesje Rady – dotyczyły problematyki przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a władzami. Uczestnicy akcji starali się m.in. popularyzować sesje rady gminy: przygotowywali ich transmisje i publikowali relacje z nich. Urządzono pikniki i spotkania, podczas których mieszkańcy mieli okazję swobodnie porozmawiać z przedstawicielami swoich władz samorządowych.

Uczestników akcji wspierały współpracujące z Fundacją doświadczone organizacje: Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 marca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Oto lista nominowanych gmin:

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE:

MALIN (POW. TRZEBNICKI, GM. WISZNIA MAŁA)

JELENIA GÓRA/SOBIESZÓW

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE:

PŁUŻNICA (POW. WĄBRZESKI)

WOJ. LUBELSKIE:

ZAMOŚĆ

LUBLIN/WIENIAWA

WOJ. ŁÓDZKIE:

ZGIERZ

WOJ. MAŁOPOLSKIE:

SOŁECTWO SUŁKOWICE (POW. KRAKOWSKI. GM. IWANOWICE)

WOJ. MAZOWIECKIE:

MARKI (POW. WOŁOMIŃSKI)

WOJ. PODLASKIE:

NIEWODNICA (POW. BIAŁOSTOCKI, GM. TUROŚŃ KOŚCIELNA)

WOJ. POMORSKIE:

CHWASZCZYNO (POW. KARTUSKI, GM. ŻUKOWO)

TCZEW

WOJ. ŚLĄSKIE:

BIELSKO-BIAŁA

DĄBROWA ZIELONA

ŚWIĘTOCHŁOWICE

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

OLSZTYNEK

WOJ. WIELKOPOLSKIE:

CZERWONAK (POW. POZNAŃSKI, GM. CZERWONAK)

STARE MIASTO (POW. KONIŃSKI)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE:

KROSINO (POW. SZCZECINECKI, GM. GRZMIĄCA)