Pomiń menu

Tour de Masz Głos

W grudniu 2016 roku i styczniu 2017 roku koordynatorki i koordynatorzy akcji Masz Głos kontynuowali swoje wyjazdy „w teren”, odwiedzając uczestników i uczestniczki akcji. Łącznie w tych dwóch miesiącach odbyli aż 25 wyjazdów!

Dziewczynka na rowerzeJednym z pierwszych etapów Tour de Masz Głos była promocja książki o miejscowości Łazy połączona ze spotkaniem z burmistrzem i z mieszkańcami, w których na zaproszenie Stowarzyszenia Łaz Zielony Las uczestniczyła Anna Graczyk – Osowska, koordynatorka akcji Masz Głos ze Stowarzyszenia POLITES.

Przedstawiciel Fundacji Aktywności Lokalnej dotarł do Lisewa, gdzie 9 grudnia spotkał się z Młodzieżową Radą Gminy i z wójtem, by omówić stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i mieszkanek.

Kolejnym etapem Tour de Masz Głos był Wołów, gdzie Grzegorz Wójkowski dotarł 15 grudnia i na zaproszenie grupy Nasze Sprawy – powiat wołowski opowiedział młodzieży o możliwościach korzystania z mechanizmu inicjatywy lokalnej. Lokalnym społecznikom i społeczniczkom, radnym i mediom przybliżył z kolei prawo do informacji publicznej.

18 stycznia Dariusz Kraszewski odwiedził wieś Joniec w województwie mazowieckim, gdzie spotkał się z członkiniami Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” oraz wójtem, radnymi, sołtysami i pracownikami i pracownicami goszczącego spotkanie Urzędu Gminy. Spotkanie był okazją do przekazania wiedzy na temat funduszu sołeckiego i przedstawienia dobrych przykładów.

Etap górski wyścigu objął Ustrzyki Dolne. Stowarzyszenie Homo Faber przeprowadziło tam dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Publicznych nr. 1 warsztat na temat działań społecznych i współpracy z władzą. Wspólnie odwiedzili także lokal remontowany na świetlicę.