Pomiń menu

Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Od 2017 roku prawo administracyjne dopuszcza mediacje. Zmienia się tradycyjne podejście do rozstrzygania spraw administracyjnych na bardziej dialogowe, bo strony sporu mogą być wysłuchane. Oznacza to szansę na budowanie poprawnych relacji między administracją publiczną a lokalną społecznością nawet w sytuacjach trudnych.

Podczas webinarium opowiemy o najważniejszych elementach mediacji administracyjnych i przebiegu postępowania mediacyjnego. Omówimy:

  • czym jest mediacja w postępowaniu administracyjnym i jakie są jej cele,
  • podstawowe zasady mediacji w postępowaniu administracyjnym,
  • katalog spraw, które mogą być przedmiotem mediacji,
  • jak obywa się mediacja administracyjna (inicjatywa, uczestnicy, czas, koszty, protokół)

Aby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się pod linkiem:

Zarejestruj się na webinarium

i we wtorek 29 września o 19:00 dołączyć do webinarium, klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Będzie można poznać korzyści z przeprowadzenia mediacji w tych sprawach administracyjnych, w których jest dopuszczalna, a także zrozumieć ich specyfikę i przebieg. Mediacje są instrumentem pomocnym w działaniu dla najbliższego otoczenia i skutecznego załatwienia spraw lokalnych.

Webinarium prowadzi

Małgorzata Gradek-Lewandowska – radca prawny z 20-letnim doświadczeniem, certyfikowany mediator wpisana na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej.

Doradza i reprezentuje klientów podczas negocjacji, prowadzi spory jako pełnomocnik i mediator w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w tym dot. znaków towarowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej, prawnych aspektów komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, danych osobowych, obsługi projektów informatycznych.

 Przed webinarium warto poznać: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje