Pomiń menu

Szkolenie online (webinarium) pt. Planowanie przestrzenne w gminie

W poniedziałek 19 grudnia o godzinie 18.00 w ramach akcji Masz Głos zapraszamy na szkolenie online (webinarium)  na temat planowania przestrzennego w gminie.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsza rejestrację.

Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod poniższym linkiem:
https://maszglos.clickmeeting.pl/planowanie-przestrzenne-w-gminie/register

Następnie w poniedziałek, 19 grudnia od 17.30 należy kliknąć w poniższy link:
https://maszglos.clickmeeting.com/planowanie-przestrzenne-w-gminie

Webinarium, czyli szkolenie online, będzie poruszało następujące kwestie:

  • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
  • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
  • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
  • jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie są procedury związane ze Studium uwarunkowań? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?

Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi w trakcie webinarium.

Prowadzenie: Paweł Jaworski – z wykształcenia architekt i filozof, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Członek Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i  Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stały współpracownik czasopisma Autoportret, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Udział w webinarium jest bezpłatny, wystarczy dostęp do internetu. Szkolenie potrwa ok. 90 minut. Całość będzie nagrywana do celów archiwizacyjnych.

Prosimy o przekazanie zaproszenia do udziału w szkoleniu także radnym, wójtom i burmistrzom z którymi współpracujecie!

 

Serdecznie zapraszamy!