Pomiń menu

Webinarium: społeczne projektowanie działań dla uchodźców

Webinarium: społeczne projektowanie działań dla uchodźców

Im dłużej trwa pomoc dla uchodźczyń i uchodźców, tym większej logistyki wymaga. Pojawiają się wyzwania, jak pomagać adekwatnie do potrzeb, skąd brać energię do działania, jak współpracować z innymi. Przygotujemy Was do tego wszystkiego w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina, które dziś jest na pierwszej linii pomocy.

Podczas webinarium uporządkujemy wątki, które w ostatnich dniach stały się kluczowe dla wszystkich zaangażowanych w pomoc uciekającym z Ukrainy:

  • kim są uchodźczynie i uchodźcy;
  • jak projektować krótko- i długoterminowe działania, wspierające zarówno uchodźców, jak i społeczeństwo przyjmujące;
  • jak i dlaczego warto łączyć międzysektorowe siły;
  • jak tworzyć system pomocy.

Webinarium będzie zachętą do włączenia perspektywy międzysektorowej — systemowego, długofalowego procesu pomocy.

 Zapisz się i w czwartek 24 marca o 19:00 dołącz do wydarzenia, klikając link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział jest bezpłatny.

Webinarium prowadzi:

Anna Dąbrowska, aktywistka praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber, trenerka. Koordynatorka lokalna  programu „Masz Głos”. Na Wydziale Politologii UMCS przygotowuje rozprawę doktorską o integracji migrantów z Ukrainy w Polsce. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds .integracji migrantów i migrantek w Lublinie.