Pomiń menu

Webinarium: „Współpraca finansowa organizacji pozarządowych z samorządem – nowe regulacje”

Webinaria
Webinarium: „Współpraca finansowa organizacji pozarządowych z samorządem – nowe regulacje”

Zapraszamy serdecznie na kolejne webinarium w ramach akcji Masz Głos. Odbędzie się ono w czwartek, 18 lipca, o 19:00, a tematem internetowego szkolenia będą najnowsze regulacje dotyczące współpracy finansowej organizacji pozarządowych z samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych.

Omówimy nowe wzory dot. realizacji zadania publicznego – wzór oferty, wzór oferty uproszczonej, sprawozdania i umowy o dofinansowanie.

  • Co musi znaleźć się w ofercie wg nowego wzoru?
  • Na jakie zapisy umowy warto zwrócić uwagę? Aspekty ochrony danych osobowych uczestników/-czek korzystających ze wsparcia w ramach realizacji zadania a rozliczenie przez rezultaty.
  • Rozliczenie dotacji – jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu, a co raczej powinno być przedmiotem kontroli?

Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się pod poniższym linkiem:

Zarejestruj się na webinarium

…a następnie w czwartek, 18 lipca o 19:00 wejść na webinarium klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację.

Webinarium poprowadzi:

Iwona Janicka – koordynatorka akcji Masz Głos z Fundacji Aktywności Lokalnej. Łączę doświadczenie samorządowca, przedsiębiorcy i społecznika. Na co dzień doradzam różnym stronom w zakresie tzw. budowania partnerstwa lokalnego i tzw. współpracy międzysektorowej (tj. administracji, biznesu i społeczności). Można liczyć na moją wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania funduszy europejskich, kapitału społecznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych, polityki społecznej i rynku pracy, a także w obszarach różnorodności i równości szans. Od kilkunastu lat jestem zaangażowana w dialog obywatelski, począwszy od szczebla lokalnego, gminnego po krajowy. Aktualnie aktywnie udzielam się m.in. w ramach komitetów monitorujących fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz w radach pożytku publicznego (od 2004 r.). Jestem zwolenniczką bardzo aktywnego trybu życia.

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami, na których będziemy pracować podczas webinarium:

nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowe dokumenty systemu zlecania zadań publicznych