Pomiń menu

Wieści z Rębiszowa

23 czerwca o godz. 17.00 w Rębiszowie na placu przy barze PAUZA zorganizowaliśmy festyn integracyjny NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. Pogoda dopisała, frekwencja również.

Nastąpiła integracja międzypokoleniowa mieszkańców naszej wsi i ościennych miejscowości, najmłodszy uczestnik spotkania liczył zaledwie kilka miesięcy a najstarszy prawie 90 lat.

Warto przypomnieć, że noc z 23 na 24 czerwca to słowiańskie święto miłości.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej z Rębiszowa w festynie wzięła udział posłanka-Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Marzena Czarnecka z SLLGO z Warszawy, Zastępca Burmistrza

M i Gm Mirska – Jan Zalewski, przedstawicielka Rady Powiatu Lwóweckiego-Iwona Wasilewska i tylko jeden przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Mirsk- Bogusław Nowicki (Rada liczy 15-tu członków)

W naszej gminie fundusz sołecki został wyodrębniony z budżetu gminy po raz pierwszy w zeszłym roku. Podczas głosowania przeszedł zaledwie jednym głosem. Budził wiele obaw i kontrowersji.

W tym roku sytuacja diametralnie uległa zmianie, ponieważ na kilkunastu radnych biorących udział w głosowaniu tylko jeden głos był przeciwny.

Problem polega jednak na tym, że w zeszłym roku nie wszystkie wsie z naszej gminy wyraziły chęć wdrożenia funduszu sołeckiego na swoim podwórku.

Festyn był znakomitą okazją do przedstawienia zasad akcji Masz Głos, Masz Wybór i pokazania innym, że warto postarać się o większe pieniądze – takie możliwości daje fundusz sołecki i wykorzystać je w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym.

Jesteśmy pewni, że w tym roku wszystkie wsie z naszej gminy bez żadnych obaw podejmą fundusz sołecki.

Warto wspomnieć, że to dzięki funduszowi sołeckiemu i wsparciu SLLGO z Warszawy zorganizowaliśmy ten festyn.