Pomiń menu

Jedź na wizytę studyjną

Jedź na wizytę studyjną

Jak żyje się organizacjom społecznym u wrót Mazur? Jedź z nami do Iławy, aby zobaczyć tutejsze działania sektora społecznego, Centrum Aktywności Lokalnej, iławską Ekomarinę, współpracę z miastem. Zapisy do 24 września -zapraszamy!

  • Do udziału zapraszamy uczestników akcji Masz Głos – edycja 2023 i absolwentów Pracowni Samorządowej, zwłaszcza osoby, które nie brały udziału w wizycie studyjnej we Wrocławiu, w Cieszynie i Krośnie
  • program wizyty studyjnej,
  • zgłoszenia do 24 września przez formularz,
  • mogą pojechać dwie osoby z organizacji lub grupy z akcji Masz Głos,
  • zapewniamy nocleg, wyżywienie, koszt przemieszczania po mieście (autobus) w ramach realizacji programu wyjazdu,
  • uczestnikom akcji Masz Głos zwracamy za dojazd na miejsce wizyty (do wysokości kwoty biletów 2 klasy PKP IC, TLK, regionalne),
  • o udziale decyduje kolejność zgłoszeń,
  • więcej o wizytach studyjnych.