Pomiń menu

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży – rozstrzygnięcie

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży – rozstrzygnięcie

Wybraliśmy projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach wsparcia działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Wsparcie jest jednorazowe i trafia do wspólnot lokalnych z terenów, na których działają uczestnicy akcji Masz Głos.

Wsparcie przekazujemy w związku z otrzymaniem darowizny w poleceniu testamentowym od śp. Tamary Kołakowskiej, żony zmarłego w 2009 roku prof. Leszka Kołakowskiego, członka Rady Fundacji Batorego, filozofa i myśliciela. Wolą Darczyńców było, aby wspomóc działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych, zakup wartościowej literatury dla młodzieży, organizację dożywiania dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia

Otrzymaliśmy zgłoszenia 88 projektów od m.in. klubów sportowych, bibliotek, szkół, rad rodziców, kół gospodyń wiejskich, sołectw, stowarzyszeń i fundacji. W gronie zgłaszających byli zarówno uczestnicy akcji Masz Głos, jak i podmioty rekomendowane przez uczestników. Projekty dotyczyły m.in. organizacji zajęć rozwijających umiejętności, np. śpiewu, teatralne, taneczne, doposażenia sali do integracji sensorycznej, zakupu książek do biblioteki szkolnej i książek terapeutycznych, organizacji wyjazdu dla dzieci z małej miejscowości do teatru, kina, zoo, organizacji zajęć doradztwa zawodowego, dofinansowania posiłków dla dzieci, stypendiów. Wsparcie otrzymuje 41 projektów w maksymalnej wysokości 2500 zł.

Projekty z dotacją

 • Bagno – Sołtys i Rada Sołecka
 • Biblioteka Edymona
 • Fundacja Białoruś 2020
 • Fundacja Spełnienie
 • Fundacja TRYBIK
 • Fundacja Złota Rybka
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie
 • Grupa nieformalna „Sąsiedzi” z Czarnej Białostockiej
 • Koło Caritas w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie – Kowalewianki
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
 • Lokalni w Gminie Suchy Las
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim
 • Mirela Rossa
 • Młodzieżowa Rada Miasta Konina
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim
 • Pomocna Dłoń w Śremie
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli
 • Sołectwo Chrapowo
 • Sołectwo Zalecie
 • Sprężyny Biznesu (program profilaktyki w świetlicy środowiskowej)
 • Stowarzyszenie Brzostek Top Team
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec
 • Stowarzyszenie Educentrum Kobyłka
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek
 • Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zapolice
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja
 • Stowarzyszenie SATORI
 • Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino Łącko, Łężek, Królewo „Razem” w Korlinie
 • Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami
 • Stowarzyszenie Zacięcie
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
 • Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem
 • Świetlica „Jaskółka” przy Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wolontariat WPN
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach

Dziękujemy za wszystkie złożone projekty. Grantobiorcom gratulujemy! W przyszłym tygodniu wyślemy do grantobiorców e-maile z dalszymi informacjami.

W razie pytań prosimy o kontakt: maszglos@batory.org.pl

Zobacz ogłoszenie o możliwości uzyskania wsparcia na działania skierowane do dzieci i młodzieży

Zobacz harmonogram