Pomiń menu

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży – rozstrzygnięcie

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży – rozstrzygnięcie

Wybraliśmy projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach wsparcia działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Wsparcie jest jednorazowe i trafia do wspólnot lokalnych z terenów, na których działają uczestnicy akcji Masz Głos.

Wsparcie przekazujemy w związku z otrzymaniem darowizny w poleceniu testamentowym od śp. Tamary Kołakowskiej, żony zmarłego w 2009 roku prof. Leszka Kołakowskiego, członka Rady Fundacji Batorego, filozofa i myśliciela. Wolą Darczyńców było, aby wspomóc działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych, zakup wartościowej literatury dla młodzieży, organizację dożywiania dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia

Otrzymaliśmy zgłoszenia 88 projektów od m.in. klubów sportowych, bibliotek, szkół, rad rodziców, kół gospodyń wiejskich, sołectw, stowarzyszeń i fundacji. W gronie zgłaszających byli zarówno uczestnicy akcji Masz Głos, jak i podmioty rekomendowane przez uczestników. Projekty dotyczyły m.in. organizacji zajęć rozwijających umiejętności, np. śpiewu, teatralne, taneczne, doposażenia sali do integracji sensorycznej, zakupu książek do biblioteki szkolnej i książek terapeutycznych, organizacji wyjazdu dla dzieci z małej miejscowości do teatru, kina, zoo, organizacji zajęć doradztwa zawodowego, dofinansowania posiłków dla dzieci, stypendiów. Wsparcie otrzymuje 41 projektów w maksymalnej wysokości 2500 zł.

Projekty z dotacją

 • Bagno – Sołtys i Rada Sołecka na organizację wycieczek i począstunku dla dzieci uczestniczących w półkoloniach. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Fundacja Białoruś 2020 na organizację dożywienia dzieci uchodźców z Białorusi, mieszkających w Białymstoku. Dotacja w wysokości 2375 zł;
 • Fundacja Spełnienie na organizację wycieczki do Wrocławia dla dzieci z trudną sytuacją rodzinną, a zaangażowanych na co dzień w wolontariat przy Fundacji Spełnienie. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Fundacja TRYBIK na organizację korepetycji i zajęć artystycznych dla dzieci z biedniejszych rodzin. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Fundacja Złota Rybka na zakup artykułów i materiałów  na zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci dotkniętych skutkami pandemii. Zajęcia będą składać się bloki tematyczne: kulinarny, rękodzielniczy, ruchowy. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Fundacja Pozytywka na dofinansowanie wyjazdu podczas ferii do Karpacza dla dzieci ze świetlicy środowiskowej. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie na organizację warsztatów wiedzy o życiu rośli i zwierząt dla dzieci. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek na zakup książek dla dzieci i młodzieży połączony z wystawą książki dziecięcej i piknikiem czytelniczym. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Grupa nieformalna „Sąsiedzi” z Czarnej Białostockiej na zakup książek i spotkanie autorskie. Dotacja w wysokości 2050 zł;
 • Koło Caritas w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku na organizację wycieczek kulturalno-integracyjnych dla młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Białymstoku, pochodzącej z terenów wiejskich i mieszkającej w internacie. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie – Kowalewianki na zakup książek połączony ze spotkaniami czytelniczymi dla dzieci i młodzieży. Dotacja w wysokości 2 436,39 zł;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie na organizację wyjazdu młodzieży na wrocławskie uczelnie w celu poznania oferty edukacyjnej i łatwiejszego wyboru drogi zawodowej. Dotacja w wysokości 2450 zł;
 • Lokalni w Gminie Suchy Las na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dotacja w wysokości 2494 zł;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim na zakup książek i organizacja warsztatów teatralno-literackich dla dzieci. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Młodzieżowa Rada Miasta Konina na zakup książek do 23 bibliotek szkolnych i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotacja w wysokości 2400 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim na organizację zajęć i wycieczki dla dzieci z terenów wiejskich zaangażowanych w Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Dotacja w wysokości 2430 zł;
 • Pomocna Dłoń w Śremie na warsztaty dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z „Koło Smoki” w Psarskim. Choroba w wielu przypadkach jest przyczyną problemów finansowych rodziny. W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną zajęcia rękodzielnicze, związane z Bożym Narodzeniem (np.: robienie kartek, ozdób choinkowych),  częściowo oparte na recyklingu. Dotacja w wysokości    1730 zł;
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” na organizację wycieczek dla młodzieży z terenów wiejskich do teatru w Słupsku, Miejskiej Bibiioteki Publicznej, Domu Kultury. Dotacja w wysokości 2480 zł;
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli na zakup książek do szkolnej biblioteki, dotyczących demokracji i prawa człowieka. Książki będą wspomagały lekcje etyki w szkole. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Sołectwo Chrapowo na zakup materiałów na warsztaty dla dzieci ze świetlicy w Chrapowie. Dotacja w wysokości 2370 zł;
 • Sołectwo Zalecie – Stare Babice na organizację warsztatów dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Sprężyny Biznesu na organizację warsztatów profilaktyki antyuzależnieniowej dla dzieci i rodziców ze świetlicy środowiskowej w Ożarowie Mazowieckim. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Brzostek Top Team na organizację zajęć dla dzieci ze spektum autyzmu. Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych, aktywizację i integrację dzieci z zaburzeniami poprzez treningi sportowe z elementami bokserskimi. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec na organizację zajęć woklano-muzycznych dla dzieci. Zwieńczeniem warsztatów będzie występ grupy i prezentacja powstałego programu przed publicznością. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Educentrum Kobyłka na organizację warsztatów z kompetencji miękkich, potrzebnych do załatwiania podstawowych spraw dla siebie, dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wchodzącej w  okres usamodzielnia. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek na organizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kończycach Małych i orgniazcja spotkania czytelniczego. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zapolice na uzupełnienie zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej w Zapolicach o nowości wydawnicze. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja na zakup książek terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do szkolnej biblioteki. Książki będą wykorzystywane podczas zajęć z arteterapii i biblioterapii z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Dotacja w wysokości 1000 zł;
 • Stowarzyszenie SATORI na finansowanie stypendiów sportowych dla dzieci z niezamożnych rodzin, utalentowanych zawodników karate. Dotacja w wysokości 2400 zł;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino Łącko, Łężek, Królewo „Razem” w Korlinie na organizację warsztatów ekologicznych dla dzieci i założenie szkolnego ogrodu. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami na organizację wyjazdowych warsztatów dla dzieci z tematu zdrowego odżywiania, planowania i organizacji pracy w kuchni. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem na organizację wycieczki do teatru w Warszawie dla dzieci ze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia” na organizację popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Zalesiu, m.in. z sensoplastyki, warsztatów społeczno-emocjonalnych, szachów i planszówek, kodowania, kreatywnego myślenia. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Świetlica „Jaskółka” przy Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim na organizację warsztatów muzycznych i kulinarnych oraz wycieczka do kina dla dzieci, które doświadczają żałoby po śmierci rodzica. W ramach warsztatów organizacja dożywiania. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Wolontariat WPN na zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu z edukacji przyrodniczo- ekologicznej i edukacji regionalnej. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Stowarzyszenie Zacięcie na organizację zajęć wspinaczkowych dla dzieci podopiecznych ze świetlicy środowiskowej Centralka  i filii MOPS na osiedlu Na Kozłówce w Krakowie. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach na zakup książęk do biblioteki szkolenie i orgnizację wycieczki dla uczniów. Dotacja w wysokości 2500 zł;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dotacja w wysokości 2500 zł;

Dziękujemy za wszystkie złożone projekty. Grantobiorcom gratulujemy! W przyszłym tygodniu wyślemy do grantobiorców e-maile z dalszymi informacjami.

W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected]

Zobacz ogłoszenie o możliwości uzyskania wsparcia na działania skierowane do dzieci i młodzieży

Zobacz harmonogram