Pomiń menu

Wsparcie prawne

Wsparcie prawne

Wśród różnych form wsparcia uczestników akcji Masz Głos jest pomoc prawna. Jeśli coś budzi wątpliwość w działaniu, przepisy lub prawo wydają się trudne do interpretacji w jakimś kontekście, zachęcamy do skorzystania z porady naszej ekspertki, Pauli Kłucińskiej.

Polecamy pomoc prawną szczególnie w kwestiach:

  • dostępu do informacji publicznej,
  • funduszu sołeckiego,
  • skarg i wniosków z KPA,
  • prawa samorządowego (radni, sesje, jednostki pomocnicze, konsultacje społeczne, nadzór wojewody itd.),
  • petycji (ale bez problemów związanych z ochroną danych osobowych),
  • budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej (tj. bardziej od strony konsultowania problemów prawnych, niż przygotowywania projektów uchwał).

Aby otrzymać pomoc prawną, trzeba być uczestnikiem edycji 2022 akcji Masz Głos, sprawa musi dotyczyć działania realizowanego w ramach akcji i trzeba napisać do swojego koordynatora/swojej koordynatorki, który/-a skontaktuje się ekspertką prawniczką – Paulą Kłucińską.

Uwaga: w czasie wakacyjnym wsparcie nie będzie dostępne w dwóch terminach urlopowych: 4-8 lipca i 22 sierpnia-4 września.

*

Paula Kłucińska, ekspertka prawna, autorka publikacji na temat funduszu sołeckiego, prawa do informacji i prawa samorządowego, na co dzień pracuje w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska.