Pomiń menu

Wsparcie tematyczne

Wsparcie tematyczne

Od edycji 2021 wprowadzamy nowość – wsparcie tematyczne dla uczestników akcji Masz Głos. Ma ono charakter ponadregionalny i jest kierowane zwłaszcza do bardziej doświadczonych organizacji i grup oraz do tych, którym zależy na częstszej pracy z uczestnikami z innych części Polski, zajmującymi się podobnymi tematami.

Proponujemy trzy grupy tematyczne skupione wokół zagadnień:

grupa 1. Wykluczenie transportowe
grupa 2. Ochrona środowiska
grupa 3. Zagospodarowanie przestrzeni

Na czym polega wsparcie tematyczne

W ramach wsparcia tematycznego będziecie mieć spotkania z ekspertami (m.in. z zakresu prawa, administracji publicznej, komunikacji), spotkania networkingowe z uczestnikami prowadzącymi podobne działania i z doświadczonymi praktykami tematu, dodatkowe konsultacje eksperckie, możliwość otrzymania ekspertyz.

Spotkanie organizacyjne

Jeśli działania Waszej grupy pokrywają się z którymś z trzech zagadnień grup tematycznych, weźcie udział w spotkaniu organizacyjnym. Harmonogram spotkań i zapisy znajdziecie w formularzu dostępnym w panelu. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 9 maja do końca dnia.

Spotkania organizacyjne grup tematycznych prowadzi Julian Czurko, trener i facylitator procesów zespołowych, z doświadczeniem pracy online.

Kontakt

Jeśli macie pytania o pracę w grupach tematycznych, nie jesteście pewni, czy Wasze działania pasują do którejś z nich, napiszcie do Olgi Gładykowskiej z zespołu Masz Głos: [email protected]