Pomiń menu

Wystartowała Akademia Samorządowa

Wystartowała Akademia Samorządowa

W dniach 17-19 października odbyło się pierwsze lokalne spotkanie uczestników Akademii Samorządowej, przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie POLITES. Do Sędziejowic w woj. łódzkim przyjechało 25 samorządowców z całej Polski, którzy chcą doskonalić się w swojej roli i coraz lepiej współpracować z mieszkańcami.

Dwudniowy zajazd wypełniły spotkania na temat aspektów prawnych pracy samorządowca, wizyty studyjne pokazujące współpracę jednostek gminnych i strategię rozwoju gminy, a także zajęcia integracyjne. „Zależy nam, aby relacje uczestników nie były bardzo formalne, aby czuli się komfortowo przy wymianie swoich spostrzeżeń czy wyzwań, z którymi mierzą się w codziennej pracy samorządowca”, mówiła Anna Graczyk-Osowska, koordynatorka Akademii Samorządowej.

Przekrój uczestników zjazdu był duży: od sołtysa do burmistrza. Część z nich łączy to, że kiedyś działali w akcji Masz Głos albo wspierali jej uczestników. Spotkanie w Sędziejowicach dało im możliwość dyskusji o funkcjonowaniu samorządu czy na szczególnie popularne dziś temat ekologii i technologii. „Uważam, że taka wymiana doświadczeń jest bezcenna w moim zawodzie”, podkreślił Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice , uczestnik Akademii, który znacząco zaangażował się w organizację spotkania w jego miejscowości.

 „Mamy nadzieję, że wypracowane tutaj pomysły będą inspiracją dla samorządowców w innych częściach Polski, że będziemy zachęcać ich do współpracy z mieszkańcami”, mówiła Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego, z którego wywodzi się Akademia Samorządowa. Gośćmi specjalnymi w Sędziejowicach byli: Beata Zwierzyńska, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu Masaryka, członkini zarządu Eurodoc coraz Edwin Bendyk,  publicysta „Polityki”, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Zjazd otworzył cykl spotkań lokalnych w ramach Akademii Samorządowej. To pierwsza edycja przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie merytoryczne oraz kompetencyjne samorządowców, z dużym zaangażowaniem działających na rzecz swojej społeczności lokalnej. Akademia oferuje mi materiały i narzędzia, jak najlepiej współpracować z mieszańcami, daje wsparcie eksperckie z zakresu najnowszych zmian w prawie samorządowym. Przedsięwzięcie potrwa do czerwca 2020.