Pomiń menu

XII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Od 23 do 25 maja  pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd” w Marózie odbędzie się dwunaste już spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich. W tym roku warsztaty opracowano w oparciu o doświadczenia akcji „Masz głos, Masz wybór”.

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania o udział obywateli w  życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym?  Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować?

Celem tegorocznego spotkania będzie pokazanie, jak zaangażowanie mieszkańców – członków wspólnoty lokalnej – obywateli w wiele spraw dotyczących funkcjonowania wspólnoty i jej członków  przyczynia się do poprawy jakości życia (i sprawia, że dany  wspólnota rozwija się lepiej).

Będą poruszane takie tematy jak:  rola radnych, komunikacja obywateli z władzami samorządowymi oraz rola organizacji społecznych w tej komunikacji, dostęp do informacji publicznej czy konstruktywny potencjał tkwiący w sytuacjach konfliktowych. Pokażemy, jakie mechanizmy zawarte w obowiązującym prawie mogą wykorzystać obywatele, by  uczynić swój głos słyszalnym, by mieć  wpływ na decyzje lokalnych władz.

W czwartek wykład inauguracyjny pt. „Ja – my, obywatel – wspólnota” wygłoszą Ludwika i Henryk Wujec. Od czwartkowego popołudnia do sobotniego poranka goście spotkania w Marózie uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach.

1. Obywatel i obywatelka dobrze poinformowani. Prawo do informacji w Twojej gminie i sołectwie (prowadzenie: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

2. Fundusz sołecki (prowadzenie: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

3. Jak stworzyć przyjazne miejsca (prowadzenie: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju)

4. Inicjatywa lokalna (prowadzenie: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

5. Dostępny Samorząd (prowadzenie: Szkoła Liderów)

6. Młodzieżowe Rady Gmin. Warsztat dla początkujących (prowadzenie: Fundacja Civis Polonus)

7. Młodzieżowe Rady Gmin a działania konsultacyjne i doradcze – dla zaawansowanych (prowadzenie: Fundacja Civis Polonus)

8. Lokalne spotkania o budżecie gminnym (prowadzenie: Szkoła Liderów)

Trzecią formą zajęć będą „dobre praktyki” prowadzone przez osoby, które z powodzeniem zrealizowały konkretne przedsięwzięcia wpisujące się w temat spotkania. Spotkanie zakończy wspólna dyskusja metodą „open space”.

Program oraz szczegółowe informacje na: www.witrynawiejska.org.pl i www.fundacjawspomaganiawsi.pl.

Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Spotkanie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP

Na podstawie www.fundacjawspomaganiawsi.pl i www.ngo.pl.

maróz logo