Pomiń menu

Za chwilę ruszamy z edycją 2022

Za chwilę ruszamy z edycją 2022

21 marca zakończyliśmy zapisy do akcji Masz Głos w edycji 2022. Finalny skład uczestników podamy 30 marca. Przed nami szczególny rok działań. Na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy akcji Masz Głos w edycji 2022 dostaną całkowicie bezpłatną pomoc przy wprowadzaniu zmian w waszych miejscowościach:

 • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych,
 • bieżącą pomoc (telefony, e-maile) koordynatorów w prowadzeniu działań, tworzeniu planu działania, dobieraniu metod działania, w angażowaniu władz lokalnych i mieszkańców, inspiracje i pomysły jak rozwiązać problem,
 • wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi: udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów,
 • wsparcie prawne,
 • możliwość działania pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logo,
 • wizyty lokalne koordynatorów u uczestników, możliwość udziału koordynatorów w wybranych debatach publicznych, spotkaniach,
 • możliwość udziału w wizytach studyjnych,
 • sieciowanie uczestników i wymianę doświadczeń między nimi,
 • dołączacie do ogólnopolskiej społeczności ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze (m.in. grupa na Facebooku),
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskich (finansujemy dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie),
 • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami,
 • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna), promocyjnych (m.in. afisze, wlepki, ulotki, plakaty), webinariów na stronie maszglos.pl,
 • możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych, np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych,
 • mikrogrant (500 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami,
 • promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl,
 • współpracę ze środowiskiem otwartych na współpracę z mieszkańcami samorządowców z Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego,
 • szansę na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.