Pomiń menu

Za nami pierwsza Szkoła Moderatorów w tej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór

W 3 dniowym kursie wzięło udział 15 osób, w tym 5 reprezentantów grup realizujących zadania akcji Masz głos, Masz Wybór.

W czasie Szkoły Moderatorów, Agnieszka Szelągowska – trenerka ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów, przygotowała, uczestników do prowadzenia spotkań, debat i dyskusji, tak by dawały możliwość wypowiedzenia wszystkich punktów widzenia i prowadziły do wspólnych rozwiązań. Uczestnicy kursu poznali zasady przygotowania debaty i współpracy z publicznością i mówcami. Przećwiczyli sztukę zadawania pytań, techniki kontroli emocji własnych i grupy oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystywać już w swoich społecznościach – realizując zadania akcji Masz Głos, Masz Wybór,

w czasie zebrań wiejskich, debat i dyskusji.

Szkoła Moderatorów to praktyczny projekt edukacyjny przygotowanym przez zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów odpowiadający na potrzebę budowania dialogu wokół istotnych dla społeczności spraw. Na kurs zapraszamy liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, urzędników oraz osoby zainteresowane konsultacjami społecznymi, moderacją

i facylitacja spotkań.

szkoła moderatorów 2013

Kolejna edycja Szkoły Moderatorów już we wrześniu.

Szczegóły niebawem na stronie www.maszglos.pl.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Łukawska
[email protected]
tel. 022 556 82 56

 

Za organizację wydarzenia odpowiada Stowarzyszenie Szkoła Liderów, dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.