Pomiń menu

Zainspiruj się

Co słychać w pozostałych działaniach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Budżet obywatelski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego (Barcin, woj. kujawsko-pomorskie) jest kolejną biblioteką publiczną, której działaniem warto sie inspirować. Oprócz upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, prowadzi również działania kulturalne i edukacyjne dla różnych grup mieszkańców. W tym roku Biblioteka uczestniczy w pracach nad wprowadzeniem w gminie Barcin budżetu obywatelskiego . Od marca, gdy podjęto uchwałę o rozpoczęciu konsultacji społecznych w  tej sprawie, biblioteka informuje i edukuje mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego. W kwietniu Anna Popielarz-Olczak, pracowniczka Biblioteki, wzięła udział w szkoleniu inaugurującym akcję Masz Głos, Masz Wybór, na którym poznała między innymi procedury wprowadzania budżetu i sposób jego funkcjonowania. W czerwcu Biblioteka zorganizowała w dwóch miejscowościach dwie debaty na temat budżetu obywatelskiego, w których uczestniczył jeden z naszych koordynatorów – Dariusz Kraszewski.

Dostępni radni

Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów, woj. lubelskie) stawia sobie za cel doprowadzenie do dialogu między władzą i obywatelami, usprawnienie przepływu informacji dotyczących spraw mieszkańców Lubartowa. Dialog ten ma przyczynić się do podniesienia świadomości mieszkańców miasta w sprawach publicznych oraz wzrostu u mieszkańców poczucia, że faktycznie są współgospodarzami miasta. W akcji Masz Głos, Masz Wybór grupa bierze udział już od 2008 roku. W zeszłorocznej edycji akcji grupa została nominowana do nagrody SuperSamorząd. Efektem działań w zeszłorocznej edycji  było doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Miasta w lipcu bieżącego roku uchwały wprowadzającej w Lubartowie budżet obywatelski. W tym roku grupa zajmie się głównie przejrzystością funkcjonowania rady. Prowadzi stronę informującą o działaniach radnych (www.lubartow.mamprawowiedziec.pl).  Udało im się już także osiągnąć wprowadzenie zamian do statutu gminy – zapisy video sesji będą dostępne na stronie urzędu obok protokołów.

Inicjatywa lokalna

Miasto Dla Mieszkańców Bytom (Bytom, woj. śląskie) to nieformalna grupa mieszkańców Bytomia, na co dzień działających w lokalnych organizacjach pozarządowych. Na naszej stronie internetowej piszą o sobie: „nie reprezentujemy żadnej partii politycznej ani grupy biznesowych interesów. Nasz jedyny interes, to interes publiczny – pozytywna zmiana naszego miasta. Naszym celem jest jakościowa zmiana w funkcjonowaniu władzy w Bytomiu. Chcemy, aby politycy wreszcie zaczęli współpracować z mieszkańcami w kształtowaniu polityki miasta i zrozumieli, że bez naszego uczestnictwa nie ma szans na rewitalizację Bytomia. Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców”. W 2014 roku grupa zdobyła nagrodę SuperSamorządu. W tym roku MDM Bytom zaangażowało się w działania pod nazwą „Inicjatywa ulicy Mickiewicza”, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zmiana wizerunku ulicy oraz poprawa komfortu życia jej mieszkańców bez względu na status. Grupa przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia konsultacji w tej sprawie, w ramach których zorganizuje między innymi warsztat przyszłościowy dla mieszkańców.

Przestrzeń dla ludzi

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” (Staszów, woj. świętokrzyskie) powstało w 2013r., aby jednoczyć i inspirować do działania mieszkańców najbliższej okolicy, pobudzać ich aktywność i sprawić, by uwierzyli, że mają wpływ na rzeczywistość. Narzędziem, poprzez które Stowarzyszenie chce ociągnąć swój cel jest wspólne działanie na rzecz otoczenia. Wierzą, że dzięki wspólnemu działaniu mieszkańców połączy ich coś więcej niż rzeka Kacanka. Jak piszą na swoim profilu na Facebooku: „Dobra zabawa plus społeczna sprawa jest nasza domeną!”. W ramach naszej akcji Stowarzyszenie przywraca do życia opuszczony jak dotąd budynek starej mleczarni. Korzystając z wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz ze wsparcia koordynatorki członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili akcję konsultacyjną, zorganizowali kilka zebrań i spacerów badawczych, z których, jak piszą, „jasno wynikało, że to miejsce ma być przestrzenią do działania dla młodzieży”. Po tych badaniach mieszkańcy szybko zabrali się do pracy – wysprzątany został już teren wokół mleczarni, skoszono trawę. W planie jest  otwarcie siłowni wiejskiej, postawienie stołu do tenisa, powołanie Klubu Aktywnej Młodzieży.