Pomiń menu

Zainspiruj się

Przeczytaj, co nowego dzieje się u innych uczestników akcji. Do czego, poza słuchaniem muzyki, może się przydawać portal Youtube? Kto wzywa, żeby „ruszyć swoje 6 liter” i co to właściwie znaczy? Jaki jest efekt Wrocławskich Forów Miejskich? Dla kogo niebezpieczne są ulice Łańcuta?

Dostępni radni

Stowarzyszenie: Lokalna Grupa Działania „WSPÓLNY ROZWÓJ” z Jastrzębia Zdroju dołączyło do akcji Masz Głos, Masz Wybór rok temu,  gdy organizowało debaty przez wyborami samorządowymi. W tegorocznej edycji akcji wybrało 3 obszary działań – budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz dostępnych radnych. W ramach stymulowania bliższego kontaktu między radnymi a mieszkankami i mieszkańcami miasta Stowarzyszenie odwiedza sesje rady miasta i transmituje je na żywo na prowadzonym przez siebie portalu jas24info.pl. Po zakończeniu sesji materiał archiwizowany jest na kanale YouTube i dostępny dla zainteresowanych. sesjaW swojej pozaakcyjnej działalności stowarzyszenie skupia się na aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek na rzecz spójnego i zrównoważonego rozwoju, wykorzystując instrument Unii Europejskiej jakim jest RUKS – Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność. Stowarzyszenie łączy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z Jastrzębia-Zdroju, sąsiednich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, a także gmin transgranicznych z powiatów: wodzisławskiego, raciborskiego i cieszyńskiego.

Inicjatywa lokalna

1545564_804939782936833_3668484527167052196_nRUSZ SWOJE 6 LITER: KALISZ – oto hasło Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej, która w tym roku w ramach Masz Głos, Masz Wybór realizuje działanie Inicjatywa lokalna. KIM, jak sami o sobie piszą, łączy aktywistów i aktywistki, którzy i które chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. Uważają, że miasto to nie firma, ale wspólna sprawa wszystkich jego mieszkańców. Wierzą, że w mieszkańcach tkwi niewykorzystany potencjał, starają się więc stworzyć możliwości, w których ta energia może się ujawnić. Taką możliwością jest według nich między innymi mechanizm Inicjatywy lokalnej, dlatego po pierwsze starają się współpracować z miastem, aby poprawić przyjętą w Kaliszu uchwałę regulującą możliwość zgłaszania inicjatyw. Inspirują też mieszkańców do wymyślania własnych pomysłów na inicjatywy,  informują i edukują mieszkańców na temat tego narzędzia. Stworzyli między innymi dostępny w internecie filmik promujący inicjatywę lokalną. Inicjatywa lokalna nie jest jedynym działaniem realizowanym przez KIM w ramach naszej akcji. Od zeszłego roku w ramach Dostępnych radnych KIM prowadzi serwis internetowy o pracy radnych miejskich Kalisza, za co w poprzedniej edycji akcji uhonorowana została nagrodą SuperSamorząd, przyznawaną najbardziej aktywnym samorządom. KIM organizowała wówczas także debaty z kandydatami na radnych i na prezydenta miasta. W tym roku KIM prowadzi także drugą już edycję monitoringu miejskiego budżetu Liczy się miasto oraz współpracuje z miastem przy opracowywaniu zasad budżetu partycypacyjnego.

Lepsze instytucje

11212781_10152924728080488_5490566674321846330_nPomysłem Wrocławskiego Forum Miejskiego na poprawę wrocławskich instytucji jest wspólna ocena ich działań oraz wypracowywanie pomysłów na zmiany w szerokim gronie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, a także działaczy i działaczek miejskich oraz przedstawicieli i przedstawicielek instytucji. Zaproszenie władz ma sprzyjać, jak piszą członkowie Forum, przejściu od tworzenia rekomendacji do realnego działania we współpracy z magistratem. Koalicja WFM zorganizowała jak dotąd dwa Fora Miejskie, których celem była integracja ruchów miejskich, zacieśnianie współpracy z miastem oraz wypracowanie konkretnych rekomendacji. Drugie z Forów odbyło się w maju bieżącego roku. Głównym jego wątkiem było zwiększenie partycypacji w zarządzaniu miastem w różnych jego sektorach – pracowano w czterech grupach roboczych poświęconych kulturze, przestrzeni, transportowi i zieleni. Z efektem prac – listą rekomendacji, zapoznać się można na stronie www.wfm.wroclaw.pl.

Przestrzeń dla ludzi

10393817_1025823880835383_753356474180943223_nMiasto Lepsze dla Ludzi to grupa mieszkańców i mieszkanek Łańcuta, którzy i które postanowili działać na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się po mieście, zwłaszcza rowerzystów i pieszych, w tym osób niepełnosprawnych. W 2014 roku grupa przystąpiła do naszej akcji, wybierając działanie Przyjazna przestrzeń. W sierpniu aktywistki i aktywiści rozpoczęli proces diagnozy sytuacji – rozmawiają z mieszkańcami, wykorzystują ankiety oraz mapowanie potrzeb. Na profilu Miasto Lepsze dla Ludzi na Facebooku oraz na blogu miastolepszedlaludzii.wordpress.com informują o istotnych kwestiach związanych z przestrzenią Łańcuta i okolic, podają przykłady z innych miast.  Proponują na przykład wprowadzenie stref uspokojonego ruchu, szczególnie w centrum i na osiedlach, oraz przebudowę lub lepsze oznaczenie niebezpiecznych przejść dla pieszych i skrzyżowań. W wywiadzie dla portalu lancut.gada.pl Krzysztof Jasiński, przedstawiciel grupy, mówi „w ramach działania Przestrzeń dla ludzi chcemy zebrać uwagi, opinie oraz oczekiwania mieszkańców, dotyczące przystosowania infrastruktury miejskiej i drogowej do ich potrzeb. Chodzi nam głównie o bezpieczeństwo na drogach, przejściach dla pieszych i chodnikach”.