Pomiń menu

Zainspiruj się

Co wydarzy się w Zgierzu po wybraniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego? Co bada Stowarzyszenie KOSTROMA z Suwałk? Co mieści się obecnie w wozowni pałacu w Radziejowicach? Co chce poprawić Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic? Przeczytaj i otwórz się na nowe pomysły!

Budżet obywatelski

zainspiruj_1_budzet_EZGStowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „EZG” działa w Zgierzu od 5 lat. Zajmuje się edukacją obywatelską, aktywizacją mieszkańców (zwłaszcza młodzieży) oraz działaniami prorównościowymi. Prowadzi też lokalne media: portal ezg.info.pl i internetowe Radio EZG. W ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenie realizuje działanie Budżet obywatelski. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia, wchodzący w skład Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza uczestniczyli w pracach nad regulaminem budżetu obywatelskiego, który Zgierz realizuje w tym roku po raz pierwszy. Od lipca prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną na temat budżetu, współpracując przy tym zwłaszcza z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i z Młodzieżową Radą Miasta. W październiku Stowarzyszenie zorganizowało Rynek Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego autorzy i autorki projektów zaprezentować mogli swoje propozycje. W listopadzie i grudniu, po zakończeniu procesu głosowania na zgłoszone projekty, członkowie i członkinie Stowarzyszenia wspólnie z władzami miasta przeprowadzą jego ewaluację. Życzymy powodzenia!

Dostępni radni

zainspiruj_2_dostepni2Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA z Suwałk na co dzień zajmuje się kulturą, wolontariatem, sprawami obywatelskimi oraz wspieraniem organizacji pozarządowych. Bierze udział w ogólnopolskim projekcie „TechKlub” – doradza w sprawach technologicznych organizacjom pozarządowym, zwłaszcza tym małym, którym może brakować dostępu do wiedzy lub środków na opłacenie informatyka lub informatyczki. Uczestniczy także w szeregu akcji dotyczących spraw związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – między innymi w „Mam prawo widzieć” (zbieranie i publikowanie informacji m.in. o doświadczeniu zawodowym, poglądach, aktywności i majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miast oraz kandydatów na te funkcje) czy „WatchDog” (działanie m.in. na rzecz jawności informacji). Od 2014 roku Stowarzyszenie uczestniczy też w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Angażowało się w kampanię informacyjną przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, zorganizowało między innymi spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek miasta ze wszystkimi kandydatami na prezydenta Suwałk. Od zeszłego roku bierze też udział w działaniu Dostępni radni. W czerwcu 2014 Stowarzyszenie sprawdziło między innymi, jak przebiega kontakt mailowy z radnymi (więcej informacji tutaj). Badanie to Stowarzyszenie powtórzyło również w 2015 roku (tutaj ankieta i wyniki).

Inicjatywa Lokalna

zainspiruj_3eGminne Centrum Kultury POWOZOWNIA z Radziejowic (woj. mazowieckie) mieści się w byłej wozowni należącej niegdyś do sąsiedniego zespołu pałacowego z XV wieku. Nie poprzestaje na realizacji gminnej polityki kulturalnej – do swojej działalności aktywnie włącza pomysły mieszkańców i współdziała z organizacjami pozarządowymi. Przyciąga grupy mieszkańców i mieszkanek z różnych przyczyn nie uczestniczących w kulturze. Demokratyzując swoje działanie tworzy społeczne rady programowe, zgodnie z ideami przejrzystości działania czy otwartości. POWOZOWNIA jest też otwarta na oddolne inicjatywy i innowacyjne formy działania – happeningi, warsztaty twórcze, kawiarenki tematyczne. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Powozownia uczestniczy w działaniu „Inicjatywa lokalna”. Od 2014 roku wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami bada potrzeby dotyczące uczestnictwa w kulturze. Organizuje spotkania i warsztaty na ten temat w których biorą udział także przedstawiciele lokalnych władz. Ich efektem jest formułowanie propozycji inicjatyw lokalnych do realizacji.

Lepsze instytucje

zainspiruj_4bTowarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic z Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie) skupia się na wspieraniu okolicznych organizacji, a także mieszkańców i mieszkanek zajmujących się kulturą, sportem, rekreacją czy turystyką. Działa także na rzecz ekologii i promocji gminy – wydaje kalendarze, mapy i foldery. Jako uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór w ramach działania Dostępni radni nagrywają posiedzenia rady gminy oraz poszczególnych komisji. Stawiając sobie za cel ulepszenie lokalnych instytucji przyglądają się z kolei domowi kultury. Propozycje poprawy jego oferty opierają na diagnozie potrzeb mieszkańców.