Pomiń menu

Zainspiruj się

Czy w Olsztynku o budżecie obywatelskim decydują wyłącznie pełnoletni? Co na Nowy Rok dostaną radni z gminy Lubochnia? Co zaczyna się dziać we wsi Chomiąża, w której dotychczas nic się nie działo? Ile kobiet przyszło do biblioteki w Wytycznie na spotkanie na temat animacji lokalnej? Kto opracuje plan zagospodarowania przestrzennego w Chwaszczynie? Odpowiedzi znajdziecie poniżej!

  • Budżet obywatelski

zaispiruj sie - budzet - mlodzieowa rada4Przygotowując regulaminy budżetów obywatelskich (BO) nasi uczestnicy stają przed rozmaitymi pytaniami. Jedno z nich brzmi: od kiedy można głosować na projekty? I okazuje się, że 18 wcale nie jest jedyną możliwością. Na przykład w Olsztynku (woj. warmińsko – mazurskie) cezurę wieku osób, które w 2016 roku zagłosują w pierwszej edycji tamtejszego BO, ustalono na 16 lat! Jest to zasługą między innymi olsztynieckiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada, skupiająca piętnaścioro przedstawicieli i przedstawicielek olsztyneckich gimnazjów i liceów, powstała w 2004 roku. Promuje ideę samorządności i wspiera aktywność młodzieży, a do jej własnych inicjatyw należy otwarcie skateparku, organizowany od dwóch lat Młodzieżowy Festiwal Filmowy czy organizacja debat na tematy ważne dla miasta i okolicy. W 2012 roku Rada wywalczyła naszą nagrodę Super Samorząd. W ramach tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór Rada zorganizowała spotkania z członkami i członkiniami zespołu do spraw BO przy Urzędzie Miejskim oraz z mieszkańcami i mieszkankami Olsztynka. Dzięki spotkaniom, w których brał udział także nasz ekspert, udało się włączyć do zespołu mieszkańców i mieszkanki oraz przedstawicielkę Rady Młodzieżowej. Rada zabiega także o to, by głosowanie młodzieży stało się faktem, a nie tylko zapisem w regulaminie – promuje ideę budżetu w szkołach i na organizowanych przez siebie wydarzeniach.

  • Dostępni radni

zaispiruj sie dostepni radniGrupa Inicjatywna Mieszkańców Dębniaka i Tarnowskiej Woli (gmina Lubochnia, woj. łódzkie) powołana została w 2012 roku przez siedem osób, które postanowiły działać razem dla dobra wspólnego obu miejscowości. Postawili sobie za cel wzmocnienie lokalnych więzi społecznych, w tym zwłaszcza międzypokoleniowych i wsparcie grup społecznych zagrożonym wykluczeniem. Do akcji Masz Głos, Masz Wybór Grupa Inicjatywna dołączyła w 2013 roku i od razu osiągnęła sukces – przekonała radnych do wprowadzenia uchwały o inicjatywie lokalnej oraz z marszu wspólnie z innymi mieszkankami i mieszkańcami zrealizowała kilka pierwszych inicjatyw. Lokalne sukcesy przerodziły się w sukces w ramach naszej akcji – przyznaliśmy Grupie nagrodę Super Samorząd. O ich działaniach z 2013/2014 roku więcej przeczytać można na naszej stronie (pod tym linkiem). W tym roku grupa nie zapomniała inicjatywach lokalnych – w lipcu zorganizowała na przykład dla mieszańców i mieszkanek grę terenową Rycerze Samorządności. Realizuje także działanie Dostępni radni i już może pochwalić się pierwszymi osiągnięciami. Oto jak opisuje je Joanna, członkini grupy, na Facebooku: „Udało nam się przekonać radnych, że warto być dostępnym. Od nowego roku każdy radny w gminie zostanie wyposażony w tablet (nie będą mogli mówić, że nie mają na czym sprawdzać poczty), a ci, którzy twierdzą, że nie umieją korzystać z internetu, zostaną przeszkoleni z nowych technologii. Każdemu zostanie założony osobisty e-mail, który będzie udostępniony na stronie gminy. Ulotka z kontaktami do radnych zostanie również dołączona do świątecznego wydania gminnej gazety (to już nasza działka). Poza tym radni będą dyżurować raz w miesiącu. Miejsca dyżurów, terminy i godziny są w trakcie ustalania”. Gratulujemy i kibicujemy!

Inicjatywa Lokalna

zaispiruj sie - inicjatywa - adsum3Pewnego razu w niewielkiej wsi Chomiąża (gmina Malczyce, woj. dolnośląskie) kilka kobiet spotkało się i wspólnie zadecydowało, że chcą coś zmienić w swojej miejscowości, w której, jak mówią, „nic się nie dzieje”. Zawiązały więc nieformalną grupę ADSUM (łac. być obecnym, brać udział, współdziałać, uczestniczyć), po czym dołączyły do tegorocznej edycji naszej akcji. Za cel postawiły sobie realizację inicjatywy lokalnej, a konkretnie – stworzenie Klubu Maluszka, miejsca zabaw dla małych dzieci. Przedstawicielka grupy, Barbara Dziadowicz, przekonała do tego pomysłu wójta gminy, który okazał się bardzo przychylny inicjatywie i obiecał wydzielić z budżetu fundusze na inicjatywy. Najpierw trzeba jednak wprowadzić w gminie uchwałę o inicjatywie lokalnej – na szczęście dzięki zaangażowaniu członkiń grupy ADSUM i pomocy naszej koordynatorki Magdaleny Mirys jej projekt jest już opracowywany! W międzyczasie grupa zainteresowała także innych mieszkańców i mieszkanki gminy zarówno samym narzędziem inicjatywy, jak pomysłem stworzenia Klubu Maluszka. A zrobiły to w najbardziej wychodzący do ludzi sposób – w wiejskiej świetlicy zaczęły organizować zajęcia pod nazwą Klub Maluszka i Staruszka. Warsztaty na temat zdrowego żywienia lub roli babci i dziadka cieszyły się takim powodzeniem i zostały tak pozytywnie ocenione przez ich uczestniczki i uczestników, że trudno nie przyznać racji ich organizatorkom – inicjatywy lokalne są potrzebne! Trzymamy kciuki za dalsze powodzenia w dążeniu do celu.

  • Lepsze Instytucje

zaispiruj sie - lepse inst - wytyczno4Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie (woj. lubelskie) we wrześniu 2015 otworzyła filię we wsi Wytyczno. Pracownice i pracownicy biblioteki, w tym nasza uczestniczka Ela Różycka, postanowili tchnąć życie w nowe miejsce, zapraszając do tego okolicznych mieszkańców i mieszkanki. Po pierwsze, za pomocą ankiety (roznoszonej osobiście przez sołtysa!) zapytali ich o oczekiwania i pomysły na funkcjonowanie biblioteki. Pierwszym działaniem, przeprowadzonym na podstawie wiedzy uzyskanej z ankiet, była organizacja spotkania sieciującego dla kobiet, pod tytułem „Animacja kobiet w społecznościach lokalnych”. Jego frekwencja zaskoczyła nawet organizatorki – do biblioteki przyszło ponad 150 pań! Dlaczego zdecydowano się zorganizować spotkanie dedykowane szczególnie kobietom? Organizatorki wyjaśniają, że to głównie one animują życie społeczności w Wytycznie. Podkreślają, że drzemie w nich ogromna energia i to jej uwolnienie było głównym celem spotkania. Na bazie pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców i mieszkanki oraz jako bezpośredni efekt spotkania sieciującego, przy bibliotece zawiązała się także grupa inicjatywna, która co tydzień spotyka się w bibliotece, aby wcielić w życie kolejne zgłoszone w ankietach pomysły.

  • Przestrzeń dla Ludzi

zainpiruj sie przestrzen chwaszcz2Czy kiedy spacerujecie po swoich miejscowościach, widzicie dużo niezagospodarowanych terenów? W Chwaszczynie (woj. pomorskie) członkinie i członkowie Rady Sołeckiej, w tym zwłaszcza nasza uczestniczka Jola Wiercińska, zwrócili uwagę, że takie miejsca znajdują się nawet w centrum wsi. Postanowili zadbać o przestrzeń publiczną i nie pozostawiać zagospodarowania tych terenów przypadkowi. Za cel postawili sobie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru. Taki plan określa sposób użytkowania i dopuszczalne funkcje wskazanych terenów – na przykład jaki rodzaj działalności gospodarczej będzie można prowadzić, w jaki sposób będzie można rozbudować istniejące obiekty, jak uporać się z chaosem reklamowym. Urząd Gminy podjął już na szczęście uchwałę o sporządzeniu planu, a dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej w jego tworzenie zaangażowana będzie także społeczność Chwaszczyna. W grudniu i styczniu we współpracy z naszą ekspertką Rada zorganizuje warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek wsi. Uczestniczące w nich osoby przygotują wytyczne dla projektanta planu (uwzględniając oczywiście zapisane w ogólnych założeniach planu warunki brzegowe). W spotkaniu udział wezmą także radne i radni oraz urzędniczki i urzędnicy odpowiedzialni za planowanie przestrzenne na terenie gminy. Grupa pracująca nad planem będzie miała możliwość kontaktu z projektantem, a po warsztatach projekt planu zostanie skonsultowany z pozostałymi mieszkańcami. Dzięki Radzie Sołeckiej mieszkanki i mieszkańcy zyskali wpływ na to, jak centrum Chwaszczewa zmieni się przez najbliższe kilka lat.