Pomiń menu

Zainspiruj się

Tegoroczna edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór zmierza ku końcowi. Do 20 kwietnia jej uczestnicy złożą podsumowania swoich działań, a 30 maja podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie wyłonimy zwycięzców nagrody Super Samorząd! Tymczasem poczytajcie o tym, kto ostatnio działa wyjątkowo aktywnie – może właśnie wśród nich są zwycięskie grupy?

Budżet obywatelski

BONieformalną grupę Białystok Obywatelski tworzą białostoccy obywatele i obywatelki, miejscy aktywiści i aktywistki, animatorzy i animatorki. Piszą o sobie, że połączyło ich poczucie współodpowiedzialności za swoje miasto. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowani są w proces tworzenia i monitoringu realizacji Budżetu Obywatelskiego. Prowadzą akcje edukacyjne, spotykają się z radnymi, biorą udział w konsultacjach, byli członkami zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok. W efekcie ich wysiłku i dobrej współpracy z władzami udało się wprowadzić w Białymstoku uchwałę o budżecie obywatelskim. Gratulujemy!

Dostępni radni

DRW tym miejscu opisywaliśmy zwykle działania takie jak nagrywanie i transmitowanie w internecie sesji rady gminy czy dążenie do upublicznienia telefonów i adresów mailowych radnych. Tym razem prezentujemy inny pomysł na zacieśnianie relacji radni- mieszkańcy. Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii (CBIO) wykorzystuje w tym celu czas zabawy oraz…sport. Radni spotkali się z mieszkańcami podczas festynu Wędrująca Estrada. Zorganizowanej przez CBIO konferencji Samorząd Terytorialny to My – My wszyscy, towarzyszył z kolei Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięły drużyny zamojskich radnych, dziennikarzy i mieszkańców. Planowane są kolejne turnieje, które zgodnie z założeniami mają odbywać się przez cały rok na różnych zamojskich osiedlach.

Inicjatywa lokalna

W Ożarach w województwie dolnośląskim młode gospodynie i matki  wspólnie działają przy organizacji warsztatów plastycznych, zabaw, zajęć ruchowych i imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z ich wsi. W ten sposób pokazują najmłodszym różne możliwości wykorzystania wolnego czasu, a także uczą podejścia wspólnotowego, działania w zespole. W 2015 roku mieszkanki wsi przyjęły nazwę Kobiety na miarę XXI wieku , po czym dołączyły do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Ich kolejnym celem jest zaktywizowanie pozostałych mieszkańców wsi poprzez wspólne działanie, a narzędziem, za pomocą którego to osiągną, będzie inicjatywa lokalna.

Lepsze instytucje

LIZmiany w instytucjach publicznych mogą przebiegać na różnych poziomach, od tych miękkich dotyczących na przykład otwarcia się instytucji na głos społeczności , po twarde, które zapisać można liczbowo.  Fundacja “Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów dostrzegła, jak ważne są oba te poziomy. Z jednej strony osiągnęła to, co traktować można za sztandarowy przykład pozytywnych zmian w instytucjach, czyli dostosowanie godzin pracy urzędu i dyżurów burmistrza do godzin pracy mieszkańców i mieszkanek. Z drugiej – w urzędzie umieszczono publikacje na temat praw mieszkańców i mieszkanek, zorganizowano debatę na temat budżetu, organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultowania projektów i programów.

Przestrzeń dla ludzi

PdLWspaniale, gdy wiejski plac, który od lat stał pusty, wreszcie staje sie przedmiotem zainteresowania i rewitalizacji. Jeszcze wspanialej, gdy dzieje się to w ramach współpracy mieszkańców i władz, tak jak w Sołectwie Chwaszczyno w gminie Żukowo. Tamtejsi mieszkańcy działania wokół publicznej przestrzeni prowadzą od lat, przygotowują się nawet do specjalnych warsztatów z zakresu wspólnej przestrzeni i wpływu mieszkańców na kształt planów zagospodarowania przestrzennego. W tym roku sołectwo zajmuje się właśnie jednym z pustych placów. O podejmowanych działaniach mieszkańcy wspólnie decydują podczas spotkań „Moje ulica, Moje Chwaszczyno!”, swoje pomysły wyrażają też w ankietach i dzięki angażującym formom diagnozy, takim jak karteczki na tablicy. Do działań podchodzą z namysłem i długofalowym, holistycznym spojrzeniem – dyskutują o przestrzeni całej miejscowości, o funkcjach, jakie powinny spełniać dla mieszkańców jej poszczególne obszary, o planach wydatków na przyszłe lata. Takiej rozwagi, a zarazem zaangażowania, życzymy wszystkim lokalnym działaczom i działaczkom!