Pomiń menu

Doprowadź do wprowadzenia INIJCATYWY UCHWAŁODAWCZEJ mieszkańców i twórz projekty uchwał!

W niektórych miejscowościach mieszkańcy mają prawo przedkładać radom gmin i miast własne projekty uchwał, a tzw. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza wpisana jest do miejscowego statutu. Doprowadź do wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej, aby mieszkańcy mogli przygotowywać uchwały dotyczące m.in. wieloletnich inwestycji, kierunku rozwoju całego obszaru, gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie, czy honorowego obywatelstwa miejscowości.

Chcielibyśmy zaprosić do wspólnego działania na rzecz wprowadzenia w gminach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. To proste narzędzie, ale mogące przynieść niezwykle istotną zmianę dla Waszej lokalnej społeczności.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to (usankcjonowane prawnie) proponowanie przez obywateli rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Może ona odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), ale i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie czy honorowego obywatelstwa miejscowości). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wywołuje konfliktów, a wręcz często im zapobiega. W wielu gminach inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców już funkcjonuje i przynosi wszystkim konkretne korzyści.

 Chcemy wspólnie z Państwem zabiegać o to, by obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stała się standardem we wszystkich polskich gminach. Co trzeba zrobić, aby tak się stało:

  • sprawdzić czy w statucie gminy lub miasta jest zapis o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej,
  • jeśli go nie ma, złożyć do rady gminy/miasta wniosek o jego dodanie.

Najaktywniejsi uczestnicy mają szansę na wyróżnienie podczas uroczystej gali nagrody Super Samorząd 2013 objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Do udziału w akcji można zarejestrować się do 30 września 2013.  Żeby zapisać się do zadania, należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz uważnie śledzić mailową skrzynkę odbiorczą. Ppojawią się tam listy z linkami, które trzeba kliknąć, by potwierdzić rejestrację. Następnie należy zalogować się, a potem wejść na stronę ZADANIA Inicjatywa uchwałodawcza i kliknać DOŁĄCZ. W razie potrzeby służymy pomocą pod numerem 22 536 02 62 oraz pod adresem [email protected].

Kontakt do koordynatorki::

Olga Skarżyńska

Fundacja im. Stefana Batorego

e-mail: [email protected]

tel.: 22 536 02 62