Pomiń menu

Zaproszenie na debatę

Serdecznie zapraszamy na debatę pod tutułem "Ruchy miejskie: protest czy troska o dobro wspólne?", która odbędzie się w czwartek 24 maja w Fundacji Batorego.

Spotkanie odbędzie się 24. maja 2012 (czwartek), w godz. 11.00-13.30 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Dyskusję otworzą wypowiedzi: Agaty Diduszko-Zyglewskiej (Inicjatywa Warszawa 2020), Joanny Erbel (Krytyka Polityczna) i Marcina Święcickiego (były prezydent Warszawy).

Pragniemy zastanowić się, jaki charakter mają rozmaite ruchy miejskie. Czy są buntem wobec działań władz lub ich bezczynności, czy też próbą uspołecznienia miasta? Na ile są one przejawem walki o partykularne interesy, a na ile wyrazem dbałości o dobro wspólne. Jakie szanse, a jakie zagrożenia niosą ze sobą ruchy miejskie? Chcemy zapytać, czy mogą one zmienić sposób myślenia o mieście i jego zarządzaniu?

Do dyskusji zapraszamy samorządowców, działaczy społecznych i ekspertów. Nasza debata rozpocznie cykl spotkań o Demokratyzacji miasta, które chcemy poświęcić wyzwaniom obecnie stojącym przed polskimi miastami, relacjom władze-mieszkańcy oraz roli, jaką mogą pełnić rozmaite inicjatywy obywatelskie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23. maja 2012, tel.: 22 536 02 00, faks: 22 536 02 20, e-mail: [email protected]