Pomiń menu

Ciała doradcze

Ciała doradcze to fakultatywne organy samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, które pełnią rolę reprezentacji określonych grup na konkretnym terenie. Mają one na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby grup mieszkanek i mieszkańców, a także wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w sprawach, które tych grup dotyczą.

Ciałami doradczymi władz samorządowych najczęściej są rady, w skład których wchodzą osoby wyłonione w procesie demokratycznym przez grupę, którą mają reprezentować (np. osoby zasiadające w młodzieżowych radach gmin/miast wybierają uczniowie i uczennice szkół).

Młodzieżowe rady gmin umożliwiają młodym mieszkańcom i mieszkankom komunikowanie „dorosłej” radzie swoich potrzeb i pomysłów. Rady seniorów dbają z kolei o to, by potrzeby osób najstarszych były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w gminie/mieście. Rady działalności pożytku publicznego starają się natomiast o jak najlepsze warunki do działania dla organizacji pozarządowych. Istnieje wiele typów rad mogących być ciałami doradczymi przy władzach samorządowych, a każdy z nich może wnosić ważny głos do dyskusji o lokalnych planach i przedsięwzięciach.

A jak jest w Twojej gminie? Czy władze zasięgają opinii ciał doradczych i stosują się do ich rekomendacji

Zobacz scenariusze działań: