Pomiń menu

Inicjatywa uchwałodawcza

Inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać projekty uchwał pod obrady rady gminy/miasta. Uchwały te mogą odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: zarówno strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), jak i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie, honorowego obywatelstwa miejscowości czy nazw w przestrzeni publicznej). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkanek i mieszkańców gotowe projekty uchwał wyrażające ich potrzeby.

Zobacz scenariusz działania:

Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce inicjatywy uchwałodawczej