Pomiń menu

Kontroluj czy kandydaci i kandydatki przestrzegają prawa

Działania osób kandydujących w wyborach muszą mieścić się w ramach prawa wyborczego. Warto sprawdzić, czy kandydaci i kandydatki nie łamią niektórych zawartych w tym prawie zapisów.

Na co zwracać uwagę?

  • Sprawdźcie, czy na plakaty wyborcze wywieszone są w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Sprawdźcie, czy na plakatach wyborczych oznaczone są komitety wyborcze.
  • Pamiętajcie o tym, że kandydaci/kandydatki nie mogą organizować jakichkolwiek konkursów, loterii czy gier, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zazwyczaj używanych w celach reklamowych albo promocyjnych.
  • Pamiętajcie o tym, że materiały wyborcze zawsze powinny zawierać oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.
  • Upewnijcie się, że kandydat/kandydatka, a także ich sztaby wyborcze przestrzegali zasad ciszy wyborczej.

Jak reagować na nieprawidłowości?

  • Naruszenia wymienione w tym zadaniu, takie jak odpowiednie oznaczanie materiałów wyborczych czy naruszenie ciszy wyborczej, stanowią w przeważającej mierze wykroczenia.
  • Jedynie organizowanie niedopuszczalnych konkursów, loterii czy gier stanowi występek – czyli przestępstwo.
  • W sytuacji zauważenia danego naruszenia, powinniście powiadomić policję (w przypadku niedopuszczalnych konkursów możliwe jest również zawiadomienie prokuratury).
  • Jeśli sposób umieszczenia plakatów lub haseł wyborczych może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym policja lub straż gminna są obowiązane do usunięcia takich materiałów na koszt komitetów wyborczych.
  • W przypadku dostrzeżenia tego rodzaju zagrożenia uczestnicy powinni powiadomić te organy, ale to do wójta należy postanowienie o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych służących agitacji, które nie zostały usunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów. Jego działanie nie zależy od jakichkolwiek zawiadomień, jednak możecie oczywiście zwrócić jego uwagę na problem z np. nieusuniętymi w terminie plakatami.

O wszystkim czego się dowiecie informujcie mieszkańców i mieszkanki. Możecie do tego wykorzystać naszą stronę internetową i media społecznościowe.