Pomiń menu

Zachęcaj do głosowania

Ulotki, plakaty i inne materiały zachęcające do udziału w wyborach samorządowych możecie zamawiać na stronie:

www.twojglosmamoc.pl

Działania profrekwencyjne i informacyjne, to zarówno propagowanie wiedzy o procedurach wyborczych, jak i zachęcanie mieszkanek i mieszkańców, do udziału w wyborach i świadomego głosowania na kandydatów i kandydatki.

Aby dobrze i skutecznie przeprowadzić kampanię profrekwencyjną warto zaplanować działania. Nawet ramowy plan działania pozwoli Wam na uporządkowanie pomysłów, podzielenie się zadaniami.

Tworząc plan działania warto wziąć pod uwagę dwie najważniejsze kwestie:

• co chcecie osiągnąć? [cel]
Celem Waszego działania jest poinformowanie jak największej liczby osób o nadchodzących wyborach, a także zachęcenie ich to tego, aby wzięli w tych wyborach udział.

• jak chcecie to osiągnąć? [sposób osiągnięcia celu]
Działania profrekwencyjne mają bardzo szeroki zakres.

Można rozklejać plakaty (w miejscach do tego przeznaczonych), można rozdawać ulotki. Możecie zorganizować spotkanie sąsiedzkie. Możecie działać też w Internecie lub sięgnąć po zupełnie niestandardowe działania takie jak happeningi, flash mob. Musicie jednak pamiętać o tym, że wszelkie działania tego typu powinny mieć charakter jedynie informujący i zachęcający do działania. Wszelkie formy agitacji politycznej zakłócą przebieg realizacji zadania i wypaczą jego sens.

Spotkajcie się w swoim gronie i zróbcie burzę mózgów. Podzielcie między sobą zadania tak, aby każdy wiedział za co jest odpowiedzialny. Pamiętajcie, że to Wy najlepiej wiecie, jakiego rodzaju działania informacyjno-profrekwencyjne warto podjąć w Waszej miejscowości.

Co robią inni uczestnicy i uczestniczki masz głos?
• Organizują spotkania informacyjne, np. pikniki, wspólne spacery obywatelskie
• Zachęcają do rozmów o wyborach i do dyskusji o tym, jakich zmian oczekują mieszkańcy i mieszkanki.
• Zachęcają urząd do publikowania bardziej obszernych informacji o wyborach na swojej stronie internetowej.
• Zwracają się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej, szkół, urzędów pracy i innych publicznych instytucji o zgodę na umieszczenie informacji o procedurach wyborczych i materiałów zachęcających do głosowania.
• Zwracają się do spółdzielni i zarządów nieruchomości, aby wyznaczyły miejsca na ogłoszenia wyborcze.

Zamów materiały na twojglosmamoc.pl i zachęcaj społeczność swojej gminy do udziału w wyborach!

www.twojglosmamoc.pl