Pomiń menu

Dołącz do akcji!

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do Akcji Masz Głos!

Chcesz prowadzić działania, które zmienią Twoje otoczenie – zorganizować miejsca spotkań, nadać ulicom nazwy, wprowadzić budżet obywatelski, odnowić istotne miejsca, odkryć ważne postaci ze Swoich okolic – słowem… zrobić wszystko co sprawia, że życie w Twojej lokalnej społeczności stanie się lepsze. Otrzymasz merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia.

Kto i jak może wziąć udział?

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie.

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w akcji na stronie maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji, poprzez wypełnienie prostego formularza.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Dołącz do akcji! Zarejestruj się!

Masz już konto?

Zaloguj się i w menu po prawej stronie kliknij „Wybierz grupę” aby potwierdzić swój udział w tegorocznej edycji akcji.

Co oferujemy uczestnikom akcji?

 • Przez cały czas trwania akcji bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań.
 • Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.
 • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
 • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
 • Możliwość otrzymania mikrograntu.
 • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

Dołącz do akcji! Zarejestruj się!

Masz już konto?

Zaloguj się i w menu po prawej stronie kliknij „Wybierz grupę” aby potwierdzić swój udział w tegorocznej edycji akcji.

Jak przebiega akcja?

 1. Mieszkanki i mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne które chcą ulepszyć swoje otoczenie rejestrują się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.
 2. Zainteresowani biorą udział w szkoleniach wojewódzkich, inaugurujących akcję, podczas których dowiadują się więcej o akcji, a także zdobywają merytoryczną wiedzę o wybranych aspektach prowadzenia działań lokalnych. Szkolenia odbędą się we wrześniu.
 3. Uczestnicy w swojej miejscowości angażują do działania mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne, przeprowadzają diagnozę lokalną, sprawdzają co tak naprawdę jest potrzebne w miejscu ich zamieszkania, jakie są potrzeby, oczekiwania, możliwości oraz chęci do wprowadzania zmian. Na tej podstawie planują przyszłe działania.
 4. Po określeniu swoich celów uczestnicy przystępują do działania, otrzymując przez cały czas wsparcie koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertów i ekspertek akcji oraz mają do dyspozycji materiały promocyjne i edukacyjne.
 5. W trakcie akcji, podczas szkoleń i spotkań regionalnych, uczestnicy spotykają się także z innymi uczestnikami i uczestniczkami akcji, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz zdobywają wiedzę Dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek planowane jest trzydniowe spotkanie ogólnopolskie, a także spotkanie regionalne – dla dwóch lub trzech województw.
 6. Na koniec akcji najbardziej aktywni i skuteczni uczestnicy otrzymują nagrody Super Samorząd.

Dołącz do akcji! Zarejestruj się!

Masz już konto?

Zaloguj się i w menu po prawej stronie kliknij „Wybierz grupę” aby potwierdzić swój udział w tegorocznej edycji akcji.

Akcja Masz Głos to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest od 2002 roku, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Od 2002 roku akcja objęła 680 gmin w całej Polsce, to jest 27 % spośród wszystkich polskich gmin. Wzięło w niej udział 2260 uczestników (grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, domów kultury, klubów sportowych, rad młodzieżowych, sołectw, rad osiedli, bibliotek…)

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Prowadzona jest wspólnie z partnerami. W edycji 2017/2018 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES

Przykłady działań uczestników akcji z poprzednich lat:

Zespół biblioteki w Kazimierzy Wielkiej zaprosił mieszkańców i mieszkanki do decydowania o tym, jak uczynić ją dostępną i atrakcyjną dla wszystkich. Mieszkańcy zgłosili swoje potrzeby i pomysły m.in. za pomocą ankiety i karteczek przyczepianych do tablicy wystawianej w bibliotece, w szkole i podczas festynów. Pomysły rozwiązania najbardziej palących problemów wypracowano podczas warsztatów z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli biblioteki, władz lokalnych oraz mieszkanek i mieszkańców. Dzięki udziałowi w akcji biblioteka dopasowała swoją ofertę do potrzeb mieszkańców!

Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza zainspirowani przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, doprowadzili do wprowadzenia w ich mieście budżetu obywatelskiego (BO). Pomysł wsparli radni, a prezydent powołał zespół ds. BO. Młodzieżowa Rada Miasta i Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowały warsztaty pisania projektów, które mieszkańcy zaprezentować mogli podczas Rynku Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. W efekcie w pierwszej edycji BO złożono aż 100 wniosków, a mieszkańcy, zachęceni do współdecydowania o sprawach gminy, włączyli się w ewaluację BO. Mieszkańcy mogą decydować o publicznych pieniądzach, mają wpływ na lokalne wydatki! Pieniądze są wydawane na realne potrzeby mieszkańców!

Dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy mieszkańcy i mieszkanki Płużnicy wspólnie opracowali koncepcję zagospodarowania plaży, a rada gminy zrealizowała inwestycję zgodnie z ich pomysłami. Poza nawiezieniem czystego piasku, zbudowano siłownię na powietrzu i plac zabaw. Wydzielono miejsce do kąpania dla małych dzieci, postawiono piękny pomost i ławki ze stołami dla miłośników grillowania. Wokół plaży pojawiły się lampy oraz kosze na śmieci, wytyczono też ścieżkę dla rowerów i pieszych oraz parking. Dzięki działaniom w ramach akcji mieszkańcy i mieszkanki zyskali miejsce do spędzania wolnego czasu!

Członkinie grupy ADSUM z Chomiąży, wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wsi oraz przedstawicielami władz (wójtem, radnymi i sołtysami) ożywiły wiejską świetlicę i zaadoptowały ją na miejsce zabaw dla dzieci. Dokonały tego w trybie inicjatywy lokalnej, co najpierw wymagało przekonania władz do wprowadzenia w gminie stosownej uchwały. Dzięki sukcesowi akcji więcej osób na co dzień interesuje się życiem gminy a, a najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki w końcu mają świetlicę i miejsce zabaw!

W Żorach mieszkańcy i mieszkanki udrożnili kontakt z radnymi. Za namową zespołu tworzącego Ranking Radnych przy portalu TuŻory.info radni stworzyli strony profilowe i rozpoczęli aktywność na portalach społecznościowych oraz odbywają regularne dyżury. Okazją do bezpośredniego spotkania z radnymi było też zorganizowane przez Ranking Święto Samorządu, a dowodem na to, że mieszkańcy i mieszkanki korzystają z kontaktu z radnymi jest liczba wpisów i dyskusji w internecie oraz odwiedzin na dyżurach. Dzięki akcji mieszkanki i mieszkańcy mają łatwe kanały komunikacji z radnymi, żeby w razie czego załatwić ważną dla nich sprawę!

Więcej przykładów działań uczestników z poprzednich lat znajduje się w dziale O uczestnikach/Uczestnicy w akcji

Dołącz do akcji! Zarejestruj się!

Masz już konto?

Zaloguj się i w menu po prawej stronie kliknij „Wybierz grupę” aby potwierdzić swój udział w tegorocznej edycji akcji.

Kontakt:
Katarzyna Rakowska
Fundacja im. Stefana Batorego
e-mail: [email protected]
tel.: 22 536 02 31