Pomiń menu

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej

Po co robi się diagnozę lokalną i w jaki sposób? Właśnie o tym będzie warsztat, a ponadto uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • do czego w praktyce można wykorzystywać diagnozę lokalną,
  • jak ją zaplanować w swojej społeczności lokalnej
  • z jakich źródeł informacji korzystać podczas jej prowadzenia

Warsztaty poprowadzi Grzegorz Wójkowski – socjolog, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Szkoły Trenerów STOP i Programu Liderzy PAWF Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest prezesem Stowarzyszenia Bona Fides. Współtworzył narzędzia do monitoringu (m.in. Biuletynów Informacji Publicznej w JST, prowadzenia konsultacji społecznych). Jest autor licznych publikacji o prawie do informacji publicznej i o partycypacji obywatelskiej.