Pomiń menu

Spotkania regionalne 2015

featured spor rego nowsze.svgJuż we wrześniu i październiku wszystkich uczestników akcji i wszystkie osoby, które chcą się przyłączyć, zapraszamy na spotkania regionalne, aby wymienić się doświadczeniami i poznać narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich.

Spotkania odbędą się we wrześniu i październiku w kilku miastach Polski. Obejmą różnorodną tematykę – od metod angażowania społeczności lokalnej, przez współdecydowanie o otoczeniu, po dostęp do informacji. Podczas spotkań będzie można porozmawiać ze specjalistami i specjalistkami, a także poznać innych uczestników akcji ze swojego regionu.

Często mamy te same problemy lub podobne pomysły na zmiany. Może komuś też trudno porozumieć się z władzami samorządowymi, może komuś innemu udało się ten problem jakoś ciekawie rozwiązać? Może jakaś grupa osób wpadła na pomysł w jaki sposób wspólnymi siłami odnowić opuszczony budynek i jak znaleźć na to środki, żeby mógł służyć całej społeczności? Może ktoś ma już gotowy projekt uchwały wprowadzającej w gminie inicjatywę lokalną i chciałby się nim podzielić? A ktoś inny z powodzeniem zbadał potrzeby osób korzystających z lokalnej biblioteki? Kogoś innego może warto wypytać o wysiłki, jakie podejmuje, by doprowadzić do uchwalenia budżetu obywatelskiego? Może komuś wpadło do głowy, co zrobić z samochodami parkującymi na chodniku i jak nakłonić władze do postawienia w parku latarni? Spotkajmy się, by podzielić się doświadczeniami i pomysłami na działania.

Zobacz daty, miejsca i opisy spotkań, a następnie zapisz się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij tutaj).

Jeśli nie jesteś jeszcze uczestnikiem akcji, najpierw ZAREJESTRUJ SIĘ do akcji Masz Głos, Masz Wybór (kliknij tutaj).

Zasady:

– spotkania skierowane są do uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór. Jeszcze nie jesteś w akcji? Dołącz do nas!

– wypełnienie formularza jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu!

– zwracamy koszty podróży

– zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne

– liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

– można wziąć udział tylko w jednym spotkaniu

– z jednej organizacji/instytucji/grupy biorącej udział w akcji mogą w jednym spotkaniu uczestniczyć maksymalnie 2 osoby

Terminy i tematy spotkań regionalnych:

Data Miasto Miejsce Tytuł Więcej informacji na temat spotkania udziela:
21 września (poniedziałek), godz. 10.00-17.00 Poznań Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Jak angażować mieszkańców do działania?

Magdalena Mirys, [email protected],

531 544 508

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, jak działać i swoją energią „zarażać” innych, dlaczego jedne pomysły chwytają, a inne pozostają bez odzewu, jak zangażować do wspólnej sprawy grupę mieszkańców, jakich używać argumentów, aby skutecznie przekonywać, jakie są dobre praktyki, a jakie najczęściej popełniane błędy, czym jest grupa działania, i dlaczego ludzie w ogóle angażują się do działania. Prowadząca: Maria Nowakowska.
26 września (sobota), godz. 10.00-17.00
Katowice Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, ul. Warszawska 19 Jak skutecznie angażować społeczność lokalną?

Grzegorz Wójkowski, [email protected],

502 984 057

Spotkanie będzie miało na celu: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego angażowania społeczności lokalnych, przedstawienie metod i narzędzi angażowania społeczności lokalnych oraz nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Prowadząca: Iwona Nowak.
29 września (wtorek), godz. 10.00-17.00
Toruń Kulturhauz – Społeczny Dom Kultury, ul. Poniatowskiego 5 „ZAWSZE JEST ICH ZBYT MAŁO – rzecz o tym, jak angażować mieszkańców” Dorota Michalska, [email protected], 691 382 690, Joanna Suchomska, [email protected], 721 308 770
Podczas spotkania zweryfikujesz swoje dotychczasowe doświadczenia związane z angażowaniem mieszkańców, dowiesz się na co trzeba zwrócić uwagę chcąc zaangażować mieszkańców i co zrobić, aby podejmowane przez Ciebie działania były jeszcze bardziej skuteczne oraz przećwiczysz w praktyce nowe i już znane narzędzia angażowania mieszkańców. Prowadząca: Joanna Suchomska.
1 października (czwartek), godz. 10.00-17.00
Lublin Urząd Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 104 Jak angażować mieszkańców do działania Dariusz Kraszewski, [email protected], 792 900 144
 Prowadzący: Karol Mojkowski.
3 października (sobota), godz. 10.00-17.00 Gdynia Pomorski Park Naukowo- Technologiczny, Budynek IV PPNT Gdynia (wejście przy Centrum Nauki Experyment), sala FH, 1 piętro ZAWSZE JEST ICH ZBYT MAŁO – rzecz o tym, jak angażować mieszkańców” Dorota Michalska, [email protected], 691 382 690, Joanna Suchomska [email protected], 721 308 770
Podczas warsztatu zweryfikujesz swoje dotychczasowe doświadczenia związane z angażowaniem mieszkańców, dowiesz się na co trzeba zwrócić uwagę chcąc zaangażować mieszkańców i co zrobić, aby podejmowane przez Ciebie działania były jeszcze bardziej skuteczne oraz przećwiczysz w praktyce nowe i już znane narzędzia angażowania mieszkańców. Prowadząca: Joanna Suchomska.
3 października Ośrodek debat międzynarodowych, Mikołajska 4 Dostęp do informacji i diagnoza lokalna Dariusz Kraszewski, [email protected], 792 900 144
 Prowadzący: Dariusz Kraszewski.
7 października (środa), godz. 10.00-17.00
Wrocław Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, ul. Legicka 65 Jak skutecznie angażować społeczność lokalną? Grzegorz Wójkowski, [email protected], 502 984 057
Spotkanie będzie miało na celu: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego angażowania społeczności lokalnych, przedstawienie metod i narzędzi angażowania społeczności lokalnych oraz nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Prowadząca: Iwona Nowak.
8 października (czwartek), 10.00-17.00
Olsztyn Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, sala nr. 109 (I piętro) Jak stawać się skutecznym w angażowaniu społeczności lokalnej do działania? Maria Perchuć-Żółtowska, mperchuć@stocznia.org.pl, Katarzyna Wyrwińska, [email protected], 22 100 55 94
Udział w spotkaniu pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę oraz umiejętności w zakresie: istoty oraz strategii i taktyk mobilizowania i angażowania środowiska lokalnego oraz narzędzi jego aktywizacji i integracji. W trakcie warsztatu uczestnicy zdefiniują bariery i czynniki sprzyjające budowaniu koalicji na rzecz rozwoju lokalnego oraz zwiększą swoją samoświadomość co do mocnych i słabych stron jako animatorów zmiany i liderów pracy środowiskowej. Prowadząca: Ewa Jasińska.
9 października (piątek), godz. 10.00-17.00
Łódź Poleski Osrodek Sztuki w Łodzi, ul. Krzemieniecka 2a Komunikacja na zewnątrz- Jak mówić o swoich działaniach? Magdalena Mirys, [email protected], 531 544 508
Spotkanie będzie miało na celu dowiedzenie się czym jest informowanie o działaniach, promocja oraz PR, dlaczego i dla kogo to jest ważne, jak skutecznie mówić o swoich dokonaniach w zależności od środka przekazu: plakat/ulotka, Internet, prasa, TV, radio – dobre przykłady i najczęstsze błędy. Będzie można przećwiczyć, skonsultować i poprawić skuteczność dotarcia z informacją do swojej grupy działania, odbiorców działań i do mediów. Prowadząca: Magdalena Poulain.
10 października (sobota), godz. 10.00-17.00
Warszawa Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, ul. Bracka 20B Jak stawać się skutecznym w angażowaniu społeczności lokalnej do działania? Maria Perchuć-Żółtowska, mperchuć@stocznia.org.pl, Katarzyna Wyrwińska, [email protected], 22 100 55 94
Udział w spotkaniu pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę oraz umiejętności w zakresie: istoty oraz strategii i taktyk mobilizowania i angażowania środowiska lokalnego oraz narzędzi jego aktywizacji i integracji. W trakcie warsztatu uczestnicy zdefiniują bariery i czynniki sprzyjające budowaniu koalicji na rzecz rozwoju lokalnego oraz zwiększą swoją samoświadomość co do mocnych i słabych stron jako animatorów zmiany i liderów pracy środowiskowej. Prowadząca: Ewa Jasińska.