Pomiń menu

Drzewa na wagę złota, czyli co mieszkańcy mogą zrobić, aby je ochronić

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę ze społecznego udziału w procedurach wydawania zezwoleń na wycinanie drzew, a dokładniej:

  • jak śledzić informacje o wycinkach drzew,
  • jakie instytucje są odpowiedzialne za wycinkę drzew,
  • w jaki sposób niezrzeszeni obywatele mogą zmienić zaistniałą sytuację,
  • warunki dopuszczenia organizacji na prawach strony do procedur związanych z wycinką,
  • jakie elementy powinna zawierać decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i w jakich okolicznościach można ją wstrzymać,
  • jakie działania i argumenty mogą pomóc w powstrzymaniu wycinek drzew,
  • czy można zapewnić bezpieczeństwo, nie wycinając drzew,
  • co można zrobić by zrekompensować wycinkę drzew,
  • jakie przepisy mogą naruszać urzędnicy wydający nieuzasadnione decyzje na wycinkę drzew.

W trakcie szkolenia uczestnicy podejmą próbę oceny kompletności i zgodności z prawem decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

Szkolenie prowadzi Adam Bohdan biolog, autor publikacji naukowych o ochronie przyrody, cennych gatunków leśnych i starymi drzewami. Od kilkunastu lat zajmuje się udziałem społecznym w zarządzaniu lasami oraz angażuje się w procedury związane z wycinką drzew. Uczestnik kilku szkoleń z zakresu diagnostyki drzew. Członek organów doradczych instytucji ochrony przyrody.